Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Người Gặp Khủng Hoảng và Ngăn Ngừa Tự Tử 988

Person holding phone with 988 contact information in Vietnamese

Hãy gọi điện, nhắn tin hoặc trò chuyện tới 988 để được kết nối với National Suicide Prevention Lifeline (NSPL, Đường Dây Nóng Quốc Gia về Phòng Chống Tự Tử) (bằng Tiếng Anh). 988 sẽ bảo mật, không tính phí và hoạt động 24/7/365.

Dịch vụ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, cùng với dịch vụ thông dịch cho hơn 250 ngôn ngữ. Với những người khiếm thính, nghe khó và người sử dụng TTY: Hãy sử dụng dịch vụ chuyển tiếp ưa thích của quý vị hoặc quay số 711 sau đó là 1-800-273-8255.

Quý vị có thể quay số 988 nếu đang trong tình trạng:

 • Có suy nghĩ muốn tự tử
 • Khủng hoảng về sức khỏe tâm thần
 • Lo ngại về việc sử dụng chất kích thích
 • Bất kỳ cảm xúc phiền muộn nào khác

Quý vị cũng có thể quay số 988 nếu đang lo lắng cho một người thân của mình có thể cần được hỗ trợ với tình trạng khủng hoảng. 

988 sẽ không thay thế bất kỳ trung tâm cuộc gọi xử lý khủng hoảng nào ở tiểu bang Washington. 988 là sự bổ sung vào mạng lưới các nhà cung cấp trung tâm xử lý khủng hoảng của tiểu bang. Số NSPL 10 số, 1-800-273-TALK (8255), vẫn sẽ hoạt động  cùng với  988.

Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình 988, vui lòng gửi email tới 988ProgramInfo@doh.wa.gov.  Không được sử dụng hộp thư này nếu quý vị hoặc một ai khác mà quý vị biết cần hỗ trợ khủng hoảng. Thay vào đó hãy gọi điện, nhắn tin hoặc trò chuyện tới 988.

 Thông tin về 988

 • Khi quay số 988, quý vị sẽ được kết nối với trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL.
 • Quý vị có thể gọi điện, nhắn tin hoặc trò chuyện tới 988 trên điện thoại di động, đường dây cố định hoặc các thiết bị internet thoại.
 • Số điện thoại gồm 10 chữ số cho NSPL vẫn sẽ hoạt động. Quý vị có thể quay số 1-800-273-TALK (8255) hoặc 988.
 • 988 sẽ bảo mật, không tính phí và hoạt động 24/7/365, kết nối những người đang trong tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc khủng hoảng tự tử với các nhà tư vấn khủng hoảng đã qua đào tạo. Những người lo lắng cho một người thân của mình có thể cần được hỗ trợ với tình trạng khủng hoảng cũng có thể quay số 988.
 • Những người kết nối đến 988 không cần phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để nhận được các dịch vụ. Các cuộc gọi có thể được giám sát hoặc ghi âm để đảm bảo chất lượng hoặc phục vụ mục đích đào tạo. Hệ thống mạng lưới có một số biện pháp bảo vệ để giải quyết những lo lắng về quyền riêng tư
 • Sẽ không có thay đổi nào đối với việc điều động Người Ứng Phó Khủng Hoảng Được Chỉ Định và các nhóm ứng phó khủng hoảng di động hoặc các chức năng của bất kỳ dịch vụ xử lý khủng hoảng nào trong khu vực.
 • Các trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL sẽ tiếp tục hoạt động theo tiêu chuẩn NSPL và kết nối với các dịch vụ 911 và dịch vụ xử lý khủng hoảng trong khu vực như những gì họ đã làm.

Washington sẽ cho ra mắt Native and Strong Lifeline (Đường Dây Hỗ Trợ Người Bản Địa) để phục vụ các cá nhân có liên kết với cộng đồng người Mỹ Bản Địa và người Alaska Bản Địa của Washington khi họ gọi đến 988. Native and Strong Lifeline là một dịch vụ của Washington Indian Behavioral Health Hub (Trung Tâm Sức Khỏe Hành Vi Người Da Đỏ Washington) (bằng Tiếng Anh). Trung tâm là một nguồn lực trung ương trên toàn tiểu bang nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng liên kết Bộ lạc và phối hợp với các cơ quan Bộ lạc, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh viện và các chương trình nội và ngoại trú. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập NativeAndStrong.org (bằng Tiếng Anh) và National Suicide Prevention Lifeline (bằng Tiếng Anh).

House Bill 1477 và Sự Ra Đời của 988

Vào năm 2020, Federal Communications Commission (FCC, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang) đã thông qua National Suicide Hotline Designation Act (Đạo Luật Chỉ Định Đường Dây Nóng Quốc Gia về Ngăn Ngừa Tự Tử) Đạo luật này đã đưa 988 trở thành số điện thoại mới gồm 3 chữ số rất dễ nhớ để quay số, nhắn tin và trò chuyện trên toàn quốc cho bất kỳ ai đang phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến sức khỏe tâm thần hoặc có ý định tự tử.

Tại Washington, Cơ Quan Lập Pháp đã thông qua House Bill (Dự Luật Nhà Ở) 1477 (E2SHB 1477) (bằng Tiếng Anh) để hỗ trợ 988. Việc này đã nâng cao và mở rộng các dịch vụ ứng phó với khủng hoảng về sức khỏe hành vi và phòng ngừa tự tử cho tất cả mọi người ở Tiểu Bang Washington. E2SHB 1477 đã được ký thành luật bởi Thống đốc Jay Inslee vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. E2SHB 1477 còn được gọi là Trung Tâm Cuộc Gọi Xử Lý Khủng Hoảng và Đạo Luật Dịch Vụ Xử Lý Khủng Hoảng.

E2SHB 1477 cũng thành lập Ủy Ban Crisis Response Improvement Strategy (CRIS, Chiến Lược Cải Thiện và Ứng Phó Khủng Hoảng) và Ban Chỉ Đạo. Các ủy ban này sẽ phát triển các khuyến nghị cho Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp để đưa số 988 quốc gia và các phần của E2SHB 1477 đi vào hoạt động. Nếu quý vị muốn tham gia với tư cách là một thành viên công chúng, quý vị có thể đăng ký tham dự cuộc họp và gửi ý kiến công chúng (bằng Tiếng Anh).

Để xem thông tin đầy đủ, vui lòng truy cập trang web của Ủy Ban Crisis Response Improvement Strategy (CRIS) (bằng Tiếng Anh).

Văn bản thay thế: Bản đồ nhiệt của tiểu bang Washington với các quận được tô màu theo trung tâm cuộc gọi xử lý khủng hoảng, nơi sẽ trả lời các cuộc gọi từ mã vùng của họ.
Bản đồ về các quận mà mỗi trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL sẽ trả lời các cuộc gọi đến từ nơi đó.

Trung Tâm Cuộc Gọi Xử Lý Khủng Hoảng

Washington có ba trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL, trả lời các cuộc gọi từ khắp tiểu bang:

 • Volunteers of America of Western Washington
 • Frontier Behavioral Health
 • Crisis Connections

Cuộc gọi của quý vị sẽ được chuyển hướng đến một trong những trung tâm khủng hoảng này dựa trên bản đồ bên phải. Các cuộc gọi được định tuyến theo mã vùng của quý vị.

Các trung tâm xử lý khủng hoảng hiện đang cần tuyển nhân viên hỗ trợ ngay bây giờ! Nếu quý vị quan tâm đến công việc giúp đỡ những người đang gặp khủng hoảng, hãy nộp đơn xin việc tới trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL (bằng Tiếng Anh).

 Các Câu Hỏi Thường Gặp

National Suicide Prevention Lifeline (NSPL) là gì và 988 có thay thế đường dây này không?

NSPL là một mạng lưới quốc gia gồm các trung tâm xử lý khủng hoảng địa phương, độc lập và do tiểu bang tài trợ. Họ được trang bị để ứng phó và giúp đỡ những người đang cảm thấy phiền muộn hoặc có ý định tự tử.

988 sẽ không thay thế số điện thoại NSPL nhưng sẽ mang đến cho mọi người một cách tiếp cận khác và dễ dàng hơn đến các trung tâm xử lý khủng hoảng. Quý vị có thể gọi 988 hoặc 1-800-273-TALK (8255) để được kết nối.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi 988?

Khi gọi tới 988, đầu tiên người gọi sẽ nghe tin nhắn giới thiệu trong khi cuộc gọi của họ được chuyển đến trung tâm xử lý khủng hoảng NSPL tại địa phương (dựa vào mã vùng của người gọi). Một nhà tư vấn khủng hoảng đã qua đào tạo sẽ trả lời điện thoại, lắng nghe người gọi, hiểu rõ vấn đề đang ảnh hưởng tới họ, cung cấp hỗ trợ và chia sẻ các nguồn trợ giúp nếu cần thiết. Nếu trung tâm xử lý khủng hoảng tại địa phương không tiếp nhận cuộc gọi, người gọi sẽ được tự động chuyển đến một trung tâm xử lý khủng hoảng dự phòng. NSPL sẽ cung cấp dịch vụ cuộc gọi trực tiếp tới trung tâm xử lý khủng hoàng bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và sử dụng Giải Pháp Đường Dây Ngôn Ngữ để cung cấp dịch vụ dich thuật hơn 250 ngôn ngữ cho những người gọi tới 988.

Để biết thêm thông tin về tuyến cuộc gọi, hãy xem đồ họa thông tin 988 này (bằng tiếng Anh).

988 đã đi vào hoạt động trên toàn quốc khi nào?

Ngày 16 tháng 7 năm 2022. Mã quay số 988 được sử dụng trên toàn quốc.

Cựu chiến binh và người sử dụng dịch vụ có thể liên hệ với Veterans Crisis Line (Đường Dây Hỗ Trợ Khủng Hoảng cho Cựu Chiến Binh) (bằng Tiếng Anh) bằng cách nhấn phím 1 sau khi quay số hoặc nhắn tin đến 988 (hoặc 1-800-273-TALK (8255)), trò chuyện trực tuyến (bằng Tiếng Anh) tại hoặc nhắn tin tới 838255.

988 khác với 911 như thế nào?

988 được thành lập để cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ xử lý khủng hoảng theo cách đáp ứng nhu cầu chăm sóc đối với các tình trạng khủng hoảng liên quan đến ý định tự tử và sức khỏe tâm thần đang gia tăng ở nước ta. 988 sẽ mang đến khả năng tiếp cận dễ dàng hơn vào mạng lưới NSPL và các nguồn trợ giúp liên quan đến khủng hoảng, khác với các mục đích an toàn công cộng của 911. Trọng tâm của 911 là điều động Emergency Medical Services (EMS, Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp), cứu hỏa và cảnh sát khi cần thiết.

Nếu tôi gọi 988, liệu những người phản hồi đầu tiên, như cảnh sát hoặc EMS, có tự động được điều động không?

Mục tiêu chính của 988 là hỗ trợ cho những người gặp khủng hoảng có ý định tự tử hoặc gặp phiền muộn liên quan đến sức khỏe tâm thần vào những thời điểm họ cần nhất và theo cách thức tập trung vào người gặp khủng hoảng.

Phần lớn những người tìm kiếm sự trợ giúp từ NSPL không yêu cầu bất kỳ biện pháp can thiệp bổ sung nào tại thời điểm đó. Hiện tại, có ít hơn 2% các cuộc gọi NSPL yêu cầu dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911. Mặc dù một số vấn đề về an toàn và sức khỏe có thể cần có phản hồi từ cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc EMS (cụ thể là trường hợp đang cố gắng tự tử), sự phản hồi phối hợp của 988 nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định và quan tâm theo cách ít hạn chế nhất.

Các cuộc gọi tới 988 có được chuyển đến 911 không?

Một tỷ lệ nhỏ các cuộc gọi 988 sẽ yêu cầu kích hoạt hệ thống 911 khi có rủi ro sắp xảy ra đối với tính mạng của một người nào đó mà không thể khuyên giải trong cuộc gọi. Trong những trường hợp này, nhân viên tư vấn về khủng hoảng sẽ chia sẻ với 911 những thông tin quan trọng để cứu mạng người gọi.

Cuộc gọi của tôi tới 988 có được ghi âm không?

Phần giới thiệu về 988 có đề cập rằng các cuộc gọi có thể được giám sát hoặc ghi âm nhằm mục đích đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, trung tâm xử lý khủng hoảng trong mạng lưới NSPL có thể độc lập sử dụng các bản ghi âm cuộc gọi cho mục đích đào tạo, phụ thuộc vào hành động tốt nhất của trung tâm.

Phần giới thiệu cũng lưu ý rằng những người gọi tới 988 không cần phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để nhận các dịch vụ. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Kích Thích) nhận ra sự quan trọng và mong đợi quyền riêng tư khi một người liên hệ với 988. Hệ thống mạng lưới có một số biện pháp bảo vệ để giải quyết mối lo lắng về quyền riêng tư.

988 có tư vấn về những lo lắng khi sử dụng chất kích thích không?

Có, quý vị có thể quay số 988 để được hỗ trợ về việc lo lắng khi sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp cứu vì dùng quá liều, hãy gọi 911 và sử dụng naloxone.

988 được cấp kinh phí như thế nào?

Quốc hội đã cung cấp kinh phí cho lực lượng lao động của Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh) thông qua American Rescue Plan (Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ), một ít trong số đó sẽ hỗ trợ lực lượng lao động của 988.

Yêu cầu ngân sách cho Năm Tài Chính 2022 của Tổng Thống cung cấp thêm kinh phí cho Đường Dây Nóng và các nguồn tài trợ khủng hoảng liên bang khác.

Ở cấp tiểu bang, ngoài các nguồn tài trợ hiện có của khu vực công/tư nhân, National Suicide Hotline Designation Act (Đạo Luật Chỉ Định Đường Dây Nóng Quốc Gia về Ngăn Ngừa Tự Tử) năm 2020 cho phép các tiểu bang ban hành phí viễn thông tiểu bang mới để hỗ trợ các hoạt động của 988.

E2SHB1477 được tài trợ thêm bởi khoản thuế đối với các đường dây điện thoại và truyền giọng nói qua Giao Thức Internet (VoIP) của Washington.

Các dich vụ 988 có sẵn những ngôn ngữ nào?

Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Người Gặp Khủng Hoảng và Ngăn Ngừa Tự Tử 988 hiện cung cấp dịch vụ cuộc gọi trực tiếp tới trung tâm xử lý khủng hoảng bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và sử dụng Đường Dây Giải Pháp Ngôn Ngữ để cung cấp dịch vụ dịch thuật hơn 250 ngôn ngữ. Hình thức nhắn tin và trò chuyện hiện chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh.

988 có hỗ trợ những người khiếm thính hoặc khiếm thị không?

988 hiện đang phục vụ người dùng TTY thông qua dịch vụ chuyển tiếp ưa thích của họ hoặc bằng cách quay số 711 rồi đến 1-800-273-8255. 988 cũng cung cấp các dịch vụ thông qua trò chuyện và nhắn tin. NSPL đang trong quá trình mở rộng sang dịch vụ gọi điện qua video để phục vụ tốt hơn những người khiếm thính hoặc khó nghe đang tìm kiếm sự trợ giúp thông qua 988.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) (bằng Tiếng Anh) là cơ quan liên bang hàng đầu, hợp tác với Federal Communications Commission (FCC) (bằng Tiếng Anh) và Department of Veterans Affairs (Sở Cựu Chiến Binh) (bằng Tiếng Anh). Vibrant Emotional Health (bằng Tiếng Anh) là Quản Trị Viên Quốc Gia của NSPL và 988.

Nguồn Trợ Giúp