அதிகாரப்பூர்வ வாஷிங்டன் மாநிலத்திற்கான காட்சி வழிகாட்டி கோவிட்-19 தடுப்பூசி சான்று

பல வணிக நிறுவனங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்துவதை கட்டாயமாக்கி உள்ளனர். பின்வரும்சான்றுகளின் வகைகள் வாஷிங்டனில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. சில இடங்களில் கீழே உள்ள இந்தப் பட்டியலிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகை சான்றுகளை மட்டுமே ஏற்கலாம்.

அறையின் விதிகளை மதியுங்கள் மற்றும் கேட்கப்பட்ட ஆதாரத்தை காண்பிக்க தயாராக இருங்கள்.

CDC கோவிட்-19 தடுப்பூசி பதிவு அட்டை

  • மொபைல் சாதனத்தில் உள்ள அசல், பிரதிகள் அல்லது புகைப்படங்கள் ஏற்கத்தக்கவை.
  • கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட டோஸுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்குப் பின்பு தடுப்பூசி முழுமையடையும்:
    • Johnson & Johnson (Janssen) தடுப்பூசிக்கான ஒற்றை டோஸ் (அளவு).
    • Pfizer-BioNTech/Comirnaty அல்லது Moderna தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ்கள்
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

கோவிட் -19 தடுப்பூசி சான்றிதழ் அல்லது QR குறியீடுகள்

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

மாதிரி A:
கோவிட்-19 தடுப்பூசி சான்றிதழ். MyIRmobile.com இலிருந்து கிடைக்கிறது.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

மாதிரி B:
WAverify.org QR குறியீடு
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

மாதிரி C:
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குதாரர் மொபைல் செயலியில் காண்பிக்கும் QR குறியீடு. (செயலிகள் மாறுபடலாம்)

WA (வாஷிங்டன்) மாநில நோய்த்தடுப்பு தகவல் அமைப்பு அச்சுப்படி

  • Certificate of Immunization Status (CIS, நோய்த்தடுப்பு நிலை சான்றிதழ்) Washington State Immunization Information System மூலம் அச்சிடப்பட்ட படிவங்கள்.
  • மருத்துவ வழங்குநர் கையொப்பமிடாத கையால் எழுதப்பட்ட உள்ளீடுகள் செல்லுபடியாகாது.
Certificate of Immunization - Sample

கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கு அதிகாரப்பூர்வ பதிவாக வேறு என்ன இருக்கிறது?

  • மருத்துவ வழங்குநரிடமிருந்து சரிபார்க்கப்பட்ட மின்னணு மருத்துவ பதிவு அச்சுப்படி

தடுப்பூசி ஆவணங்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு, 1-800-525-0127 ஐ அழைக்கவும், பின்னர் # அழுத்தவும்