د رسمي واشنګټن ایالت لپاره لیدیز لارښود د COVID-19 واکسین کولو ثبوت

د COVID-19 واکسین د ډیرو سوداګرۍ، غونډو او کار ګمارونکو ضرور او اړین ګرځولي دی. په واشنګټن کې لاندې ډول ثبوت منل کیږي. ځینې موقعیتونه ممکن د لاندې لیست څخه یوازې یو ځانګړی ډول ومني.

د CDC COVID-19 (د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونه) واکسین کولو ثبت کارت

په ګرځنده وسیله یا موبایل کې اصلي، نقلونه یا عکسونه د منلو وړ دي.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

د COVID-19 واکسین کولو یا د QR کوډونو سند

QR Code Endorsed Partner App. - Sample

نمونه C: QR
کوډ د تائید شوي شریکدار موبایل ایپ کې ښودل شوی. (ایپونه ممکن توپیر ولري)

WA verify SMART Health Card QR code - Sample

نمونه B: QR
WAverify.org کوډ

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

نمونه A
:د COVID-19 واکسین کولو سند له MyIRmobile.com څخه شتون لري.

د WA دولت د معافیت واکسین کولو معلوماتو سیسټم چاپ

Certificate of Immunization - Sample

ایا بل څه د COVID-19 واکسین د رسمي ثبت په توګه شمیرل کیږي؟

د واکسین کولو ثبتونو په اړه د پوښتنو لپاره، 0127-525-800-1 ته زنګ ووهئ، بیا # كېښكلئ