คู่มือภาพของรัฐวอชิงตันอย่างเป็นทางการ หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ งานกิจกรรม และนายจ้างจำนวนมาก หลักฐานประเภทต่อไปนี้เป็นที่ยอมรับในรัฐวอชิงตัน สถานที่บางแห่งอาจยอมรับประเภทเฉพาะจากรายการด้านล่างนี้เท่านั้น

บัตรบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ CDC

สามารถใช้ต้นฉบับ สำเนา หรือภาพถ่ายบนอุปกรณ์มือถือได้

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือคิวอาร์โค้ด

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

ตัวอย่าง A
•ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19. มีให้บริการจาก MyIRmobile.com
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

ตัวอย่าง B
•คิวอาร์โค้ดของ WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

ตัวอย่าง C
คิวอาร์โค้ดที่แสดงบนแอปมือถือของพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง (แอปอาจแตกต่างกันไป)

ระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันของรัฐวอชิงตัน ฉบับพิมพ์

  • Certificate of Immunization Status (CIS, ใบรับรองสถานะการฉีดวัคซีน) แบบฟอร์มที่พิมพ์จาก Washington State Immunization Information System
  • รายการที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ถือว่าถูกต้อง เว้นแต่ว่าจะลงนามโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์
Certificate of Immunization - Sample

สิ่งใดอีกบ้างที่นับว่าเป็นบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

  • บันทึกทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

สอบถามบันทึกการฉีดวัคซีน โทร 1-800-525-0127 แล้วกด #