COVID Fa'aumiumi

le a le COVID Fa'aumiumi?

tagata sa aafia i le COVID-19 e mafai ona fa'aauau pea ona maua i āuga ma aafiaga mo se taimi umi e mulimuli mai i o latou aafiaga e ta'ua o le “COVID fa'aumiumi” poo le “tuana'i ai o le Ma'i o le COVID” E tele lava mea e le'o iloa e fa'atatau i le COVID fa'aumiumi. Matou te fa'aauau pea ona a'oa'o atili i le COVID fa'aumiumi e ala i su'esu'ega fa'aauau.

Āuga o le COVID Fa'aumiumi

O tagata e maua i le COVID fa'aumiumi e mafai ona tele āuga fesuisuia'i e aafia ai e ono oo atu i le tele o vaiaso, masina poo tausaga pe a mae'a aafiaga.

O āuga e aofia ai, ae le fa'atapulaaina i:

  • Fa'alogona o le lelāva, aemaise lava pe a uma taumafaiga fa'alemafaufau poo le fa'aletino.
  • Fiva
  • Faigata ona mānava
  • Tale
  • Tigā le fatafata
  • Suiga i le fa'alogona o le manogi ma le/poo le tofo
  • Faigata ona fa'asolo mafaufau pe fa'asagatonu sa'o pe “puaoa le mafaufau”
  • Tigā le ulu
  • Tigā le manava
  • Suiga i le fa'agasologa o le ma'i masina

O ai e mafai ona maua i le COVID Fa'aumiumi?

O soo se tasi sa aafia i le COVID-19 e mafai ona maua i le COVID fa'aumiumi. E tele ina maua ai tagata e tugā aafiaga o le COVID-19, aemaise i latou sa mana'omia le taofia i le falema'i. O tagata uma sa afatia i mafatiaga o ma'i tigaina eseese i le taimi sa maua ai i le COVID-19 poo le tuana'i ai foi e ono iai tulaga maualuga o le maua ai i le COVID fa'aumiumi.  O tama'ita'i, tagata matutua, o tagata e iai tulaga faigata o le soifua maloloina ma tagata e le'i faia tui puipui e foliga mai e faigofie ona maua i le COVID fa'aumiumi. O tagata uma e tele taimi e maua ai i le COVID-19 e ono tele foi aafiaga tugā o le soifua maloloina e aofia ai le COVID fa'aumiumi.  

Puipuiga o le COVID Fa'aumiumi

O puipuiga o aafiaga o le COVID-19 o se auala sili mo le puipuia o le COVID fa'aumiumi. Puipui oe ma isi mai le COVID-19 e ala i le fufulu o ou lima, faia o talifofoga i nofoaga tumutumu, nofo i le fale pe a ma'i, ma faia tui puipui fautuaina ma tui o le booster.

O tagata ta'ito'atasi sa faia tui puipui o loo maua pea i le COVID-19 e ono itiiti aafiaga e ono maua ai i le COVID fa'aumiumi na i lo i latou e le'i faia tui.

A'oa'o atili i le faia o tui puipui mo le COVID-19

Togafitiga o le COVID Fa'aumiumi

E ono faigata ona togafitia le COVID fa'aumiumi. O āuga e ono faigata mo tagata mama'i ona fa'amatala. E leai se su'esu'ega i le fale su'esu'e poo se sa'iliiliga fa'aata mo le faia o le togafitiga. O su'esu'ega fa'afoma'i e mafai ona fa'aalia i'uga masani tusa pe maua le tagata ma'i i le COVID fa'aumiumi.

O nisi o tagata ua lipotiina maia le COVID fa'aumiumi e le'i iai ni āuga o le COVID-19 ma e le'i faia foi ni siaki o le COVID-19 i le taimi fa'atoa mama'i ai. O le mea lea ua fa'afaigata ai ona fa'amaonia sa maua i le COVID-19 ma e ono taotaofia ai pe fa'atuai ai se togafitiga o le COVID fa'aumiumi. E tāua tele le faia o ou siaki o le COVID-19 ina ua e fa'atoa lagonaina le ma'i ina ia mafai ona fesoasoani i ou togafitiga o le COVID fa'aumiumi i se taimi mulimuli ane.

Fautuaga mo Tagata Mama'i: Aso Fa'atulagaina mo le Vaaia o le Foma'i mo Tulaga o le COVID i le Tuana'i ai o Aafiaga (i le Igilisi)

Tulaga fou ma Tulaga masani o Ma'i o le Soifua Maloloina

O aafiaga o le COVID-19 e mafai ona aafia ai le tele o totoga o le tino ma mafai ona osofaia fa'afuase'i ai tulaga o puipuiga fa'alenatura o le soifua maloloina lea e ono tele lona sao i le afuaga o le COVID fa'aumiumi. O le tulaga o le osofaia fa'afuase'i o puipuiga fa'alenatura o le tino e mafua ai tigā pe fa'aleagaina totoga i vaega aafia o le tino. O lona uiga o tagata sa maua i le COVID-19 e ono iai tulaga o le iai o ni fa'afitauli fou i le soifua maloloina, e pei o le ma'i suka poo le tulaga o le aafia ai o le fatu.  O tulaga masani o le soifua maloloina e pei o le ma'i suka ma le ma'i fatu e ono mafai ona fa'ateleina le faigata i le tuana'i ai o aafiaga o le COVID-19.

COVID Fa'aumiumi ma Aiā Tatau Fa'alemana'oga Fa'apitoa

O le COVID Fa'aumiumi e mafai ona afua ai fa'afitauli fa'aletino ma le fa'alemafaufau ma ua tuuina o se mana'oga fa'apitoa i lalo o le Americans with Disabilities Act (ADA, Tulafono Ta'iala mo Tagata Amerika e iai Mana'oga Fa'apitoa). O tagata e maua i le COVID fa'aumiumi o loo puipuia fa'atulafonoina mai faiga fa'ailoga lanu o le iai o mana'oga fa'apitoa. Latou te ono agavaa i fesuia'iga talafeagai mai pisinisi, setete, ma faigamalo fa'alotoifale ina ia tuufa'atasia ai vaega fa'atapulaa e fesoota'i ma le COVID fa'aumiumi.

Ta'iala mo le “COVID Fa'aumiumi” o se Mana'oga Fa'apitoa i Lalo o le ADA (i le Igilisi)

 

COVID Fa'aumiumi ma Ma’itaga

O fafine ma'i ma'itaga ma fafine sa ma'itaga i se taimi lata mai e ono tigaina pe a mama'i ai i le COVID-19. O le COVID-19 e mafai ona afua ai faigata lea e aafia ai fafine ma'itaga ma le afuafua ai o le pepe.

E tele lava mea e le'o iloa e fa'atatau i le COVID fa'aumiumi pe fa'apefea ona aafia ai fafine ma'itaga. O le National Institute of Health (NIH, A'oga Fa'alotoifale mo le Soifua Maloloina) (i le Igilisi) o le a faia se su'esu'ega mo le 4 tausagga i aafiaga umi o le COVID-19 i tama'ita'i sa maua i le COVID-19 a'o ma'itaga, ma a latou pepe.

COVID Fa'aumiumi ma Tupulaga Talavou

E mafai foi ona aafia le tupulaga talavou mai le COVID fa'aumiumi. O tupulaga talavou latou te fa'alogoina āuga o le COVID fa'aumiumi e pei o le lelāva ma faigata ona fa'asaga tonu le mafaufau e ono feagai ma mafatiaga o le taumafai e auai i le a'oga ma isi gaioiga. O tamaiti laiti e ono faigata ona fesoota'i i o latou āuga.

O tamaiti e maua i le COVID fa'aumiumi e ono agavaa mo a'oga fa'apitoa, puipuiga poo auaunaga fesoota'i i lalo o le 2 Tulafono fa'afeterale (i le Igilisi).

O le faia o tui puipui o tupulaga talavou e tetee atu ai i le COVID-19 o se auala sili mo puipuiga o le COVID fa'aumiumi.

A'oa'o atili e fa'atatau i le faia o tui puipui o tupulaga talavou.

Fa'amatalaga mo Foma'i