COVID រយៈពេលយូរ

តើ COVID រយៈពេលយូរគឺជាអ្វី?

អ្នក​ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចបន្តមានរោគសញ្ញា និងផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរ បន្ទាប់ពីការឆ្លងរបស់ពួកគេ ដែលហៅថា “COVID រយៈពេលយូរ” ឬ “អាការក្រោយជំងឺ COVID”។ យើងនៅមិនទាន់ដឹង​រឿង​ជាច្រើនអំពីជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។ យើងបន្តស្វែងយល់បន្ថែម នៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺ COVID រយៈពេលយូរនៅតែបន្ត។

រោគសញ្ញា​នៃ​ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ

អ្នកដែលមានជំងឺ COVID រយៈពេលយូរអាចមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ជាច្រើនខែ ឬជាច្រើនឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការឆ្លងនោះ។

រោគសញ្ញារួមមានជាអាទិ៍៖

  • ការមានអារម្មណ៍នឿយហត់ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងផ្នែកផ្លូវចិត្ត ឬរាងកាយ
  • គ្រុនក្តៅ
  • ការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម
  • ក្អក
  • ​ការឈឺដើមទ្រូង
  • ការផ្លាស់ប្តូរក្លិន និង/ឬរសជាតិ
  • ពិបាកក្នុងការគិត ឬប្រមូលស្មារតី ឬ "ភ្លេចភ្លាំង"
  • ការឈឺក្បាល
  • ការឈឺក្រពះ
  • ការផ្លាស់ប្តូរវដ្តរដូវ

តើអ្នកណាដែលអាចវិវត្តទៅជាជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ?

អ្នក​ណា​ដែល​បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាច​វិវត្តទៅ​ជា​ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរបាន។ វាច្រើនកើតមានចំពោះមនុស្សដែលមាន​​រោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ។ អ្នកដែលធ្លាប់មានអាការរលាកជាពហុប្រព័ន្ធអំឡុងពេល ឬបន្ទាប់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់ពួកគេ អាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។  ស្ត្រី មនុស្សវ័យចំណាស់ អ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ និងអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ហាក់ដូចជាងាយនឹងវិវត្តទៅរកជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។ អ្នក​ដែល​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19 ច្រើន​ដង ក៏​អាច​មាន​ហានិភ័យចំពោះ​សុខភាព​ច្រើន​ផងដែរ រួម​ទាំង​ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។  

ការបង្ការពីជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ

ការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្ការពីជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។ ការពារខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃពីជំងឺ COVID-19 ដោយការលាងដៃរបស់អ្នក ការពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករ ការស្នាក់នៅផ្ទះអំឡុងពេលឈឺ និងទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាង និងដូសជំរុញដែលបានណែនាំ។

បុគ្គល​ដែល​បាន​ទទួល​វ៉ាក់សំាង ហើយ​នៅ​តែ​កើត​ជំងឺ COVID-19 អាច​នឹង​មាន​ហានិភ័យវិវត្តទៅជា COVID រយៈពេលវែង​តិច​ជាង​អ្នក​ដែល​មិន​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង។

ស្វែងយល់អំពីការទទួលបានវ៉ាក់សំាងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19

ការ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆយ​លើជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ

វា​អាច​ជា​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆយ​លើជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។ រោគសញ្ញាអាចពិបាកសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងការពន្យល់។ មិនមានការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ឬការសិក្សាដោយការឆ្លុះថត ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆយនោះទេ។ ការធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្រ្តអាចបង្ហាញលទ្ធផលធម្មតា ទោះបីជាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកជំងឺ COVID រយៈពេលយូរក៏ដោយ។

មនុស្សចំនួនដែល​រាយការណ៍អំ​ពី​រោគ​សញ្ញា​របស់ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ មិន​បាន​បង្ហាញ​រោគ​សញ្ញា​របស់ជំងឺ COVID-19 ហើយ​មិន​បាន​ធ្វើ​តេស្ដរកជំងឺ COVID-19 នៅពេល​ពួក​គេ​ឈឺ​ដំបូងនោះទេ។ ករណីនេះធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់ថាពួកគេមានជំងឺ COVID-19 ឬអត់ ហើយអាចបង្ការ ឬពន្យារពេលក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆយលើជំងឺ COVID រយៈពេលយូរដែរឬទេ។ វាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺជាលើកដំបូង ដើម្បីជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆយលើជំងឺ COVID របស់អ្នកនៅពេលក្រោយ។

គន្លឹះសម្រាប់អ្នកជំងឺ៖ ការណាត់ជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ស្ថានភាពក្រោយជំងឺ COVID (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ស្ថានភាពសុខភាពនាពេលថ្មីៗ និងស្ថានភាពសុខភាពដែលមានស្រាប់ពីមុន

ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាច្រើន ហើយជួនកាលអាចបង្កឱ្យមានស្ថានភាពសុំា ដែលអាចដើរតួជាជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។ ស្ថានភាពសុំាស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អាចកើតឡើងនៅពេល​ដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ​បណ្តាលឱ្យរលាក ឬខូចខាតជាលិកានៅក្នុងផ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់នៃរាងកាយ។ នេះមានន័យថា អ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 អាចទំនងជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពនាពេលថ្មីៗ ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬជំងឺបេះដូងជាដើម។  ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានស្រាប់ដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺបេះដូងក៏អាចកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ បន្ទាប់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19។

សិទ្ធិរបស់ជនដែលមានពិការភាព និងមានជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ

ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរអាចបណ្តាលឱ្យមានការចុះខ្សោយខាងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិការភាព​​ក្រោម Americans with Disabilities Act (ADA, ច្បាប់ស្តីពីពិការភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិក)។ អ្នកដែលមានជំងឺ COVID រយៈពេលយូរត្រូវបានការពារដោយស្របច្បាប់ពីការរើសអើងពីពិការភាព។ ពួកគេអាច​មានសិទ្ធិទទួលបានការកែប្រែដោយសមហេតុផលពីធុរកិច្ចផ្សេងៗ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ ដើម្បីសម្របតាម​ការកំណត់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ។

ការណែនាំអំពី “ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ” ជាពិការភាពក្រោម ADA (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ និងការមានផ្ទៃពោះ

អ្នក​មាន​ផ្ទៃពោះ ឬ​អ្នកទើប​តែ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ថ្មីៗអាចទំនង​ជា​ឈឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ពីជំងឺ COVID-19។ COVID-19 អាចបង្កឱ្យមានផលវិបាក​​ដែលប៉ះពាល់ដល់ការមានផ្ទៃពោះ និងទារកដែលកំពុងលូតលាស់។

យើង​នៅមិន​ទាន់​ដឹង​រឿងជា​ច្រើន​អំពីរយៈពេលដែលជំងឺ COVID អាចប៉ះពាល់ដល់ការមានផ្ទៃពោះ។ National Institutes of Health (NIH, វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិ) (ជាភាសាអង់គ្លេស) នឹងធ្វើការសិក្សារយៈពេល 4 ឆ្នាំលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីដែលមានជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងកូនរបស់ពួកគេ។

ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ និងយុវជន

យុវជនក៏អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺ COVID រយៈពេលយូរផងដែរ។ យុវជនដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID រយៈពេលយូរ ដូចជាអស់កម្លាំង និងការពិបាកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ អាចពិបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងការសិក្សា និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត។ កុមារតូចៗអាចមានការលំបាកក្នុងប្រាស្រ័យ​ទាក់ទងអំពីរោគសញ្ញារបស់ពួកគេ។

កុមារដែលមាន COVID រយៈពេលយូរអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពិសេស ការការពារ ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ (ជាភាសាអង់គ្លេស) ទាំង 2។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវជនប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID រយៈពេលយូរទៅលើយុវជន។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវជន

ព័ត៌មានសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត