ภาวะ Long COVID

ภาวะ Long COVID คืออะไร

ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 อาจยังมีอาการและมีผลกระทบระยะยาวแม้จะหายจากการติดเชื้อแล้ว เรียกว่า "Long COVID" หรือ "อาการหลังติดเชื้อ COVID" ยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับ Long COVID เรายังได้ข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Long COVID อยู่ตลอด เมื่อทำการศึกษาต่อไป

อาการของ Long COVID

ผู้ที่มีภาวะ Long COVID อาจมีอาการผิดปกติหลากหลายแบบยาวนานหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีหลังการติดเชื้อ

ตัวอย่างของบางอาการมีดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีมากกว่านี้ก็ได้

  • รู้สึกเหนื่อย และรู้สึกมากเป็นพิเศษหลังการใช้ความคิดหรือร่างกาย
  • มีไข้
  • หายใจลำบาก
  • ไอ
  • เจ็บหน้าอก
  • การรับรสชาติหรือกลิ่นเปลี่ยนไป
  • คิดช้าหรือตั้งสมาธิลำบาก หรือ "ภาวะสมองล้า"
  • ปวดศีรษะ
  • ปวดท้อง
  • ประจำเดือนไม่ปกติ

ภาวะ Long COVID เกิดกับใครได้บ้าง

ใครก็ตามที่ติดเชื้อ COVID-19 มีโอกาสเกิดภาวะ Long COVID เป็นภาวะทั่วไปของผู้ที่มีอาการของ COVID-19 รุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ที่มีอาการอักเสบเกิดขึ้นในหลายระบบของร่างกาย ณ ขณะที่หรือหลังการติดเชื้อ COVID-19 อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเป็น Long COVID  โดยผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็น Long COVID ผู้ที่เป็นโรค COVID-19 หลายครั้ง ก็มีความเสี่ยงทางสุขภาพสูงรวมถึงภาวะ Long COVID ด้วย  

การป้องกัน Long COVID

การป้องกัน COVID-19 เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกัน Long COVID ปกป้องตัวคุณและผู้อื่นจาก COVID-19 ด้วยการล้างมือ การสวมหน้ากากในที่สาธารณะ การอยู่บ้านเมื่อป่วย และการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้นตามที่แนะนำ

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังเป็น COVID-19 อาจมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเป็น Long COVID เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

อ่านเกี่ยวกับการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

การวินัจฉัยภาวะ Long COVID

อาจเป็นการยากที่จะวินิจฉัยภาวะ Long COVID ผู้ป่วยอาจอธิบายอาการต่าง ๆ ได้ลำบาก ไม่มีการทดลองในห้องแล็ปหรือภาพวินิจฉัยที่ใช้ในการวินิจฉัยได้ การทดสอบทางการแพทย์อาจแสดงผลปกติกับผู้ที่เป็น Long COVID

บางคนที่มีอาการ Long COVID ไม่มีอาการของ COVID-19 และไม่ได้ผ่านการตรวจ COVID-19 ในตอนแรกที่เจ็บป่วย จึงเป็นการยากที่จะยืนยันว่าเคยเป็น COVID-19 มาก่อน ทำให้ได้รับการวินิจฉัย Long COVID ล่าช้าหรืออาจไม่ได้รับเลย เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะรับการตรวจ COVID-19 เมื่อคุณเริ่มรู้สึกเจ็บป่วยเพื่อจะช่วยในการวินิจฉัย Long COVID ของคุณในภายหลัง

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย: การนัดหมายผู้ให้บริการดูแลสุขภาพสำหรับอาการหลังติดเชื้อ COVID (เป็นภาษาอังกฤษ)

โรคประจำตัวใหม่หรือโรคที่เป็นมาก่อนแล้ว

การติดเชื้อ COVID-19 อาจมีผลกระทบต่อหลายระบบอวัยวะ และบางครั้งอาจกระตุ้นภาวะแพ้ภูมิต้านทานตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาวะ Long COVID ภาวะแพ้ภูมิต้านทานตัวเองอาจเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อให้เกิดการอักเสบหรือทำให้เนื้อเยื่อเสียหายในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หมายความว่าผู้ที่เคยเป็น COVID-19 อาจมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นโรคใหม่ ๆ เช่น โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ  โรคประจำตัวที่เป็นมาก่อน เช่น โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจอาจมีอาการรุนแรงขึ้นหลังการติดเชื้อ COVID-19

Long COVID กับสิทธิผู้พิการ

Long COVID อาจทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจ และถือว่าเป็นความพิการภายใต้ Americans with Disabilities Act (ADA, กฎหมายว่าด้วยความพิการของชาวอเมริกัน) ผู้ที่เป็น Long COVID ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการเลือกปฏิบัติด้วยความพิการ และอาจมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนที่เหมาะสมจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาครัฐบาลท้องถิ่น เพื่อช่วยในการรับมือกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะ Long COVID

คู่มือเกี่ยวกับ "Long COVID" ที่ถือว่าเป็นความพิการภายใต้ ADA (เป็นภาษาอังกฤษ)

Long COVID กับการตั้งครรภ์

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดอาจมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจาก COVID-19 COVID-19 อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่กระทบต่อการตั้งครรภ์หรือการเจริญเติบโตของทารก

ยังไม่มีข้อมูลมากนักว่า Long COVID กระทบต่อครรภ์อย่างไรบ้าง National Institutes of Health (NIH, สถาบันสุขภาพแห่งชาติ) (เป็นภาษาอังกฤษ) จะทำการวิจัยเป็นระยะเวลา 4 ปีเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจาก COVID-19 ที่มีต่อผู้หญิงซึ่งเป็น COVID-19 ขณะตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดจากผู้หญิงกลุ่มนี้

Long COVID กับเยาวชน

เยาวชนก็สามารถเจ็บป่วยจาก Long COVID ได้ เยาวชนที่มีอาการ Long COVID เช่น เหนื่อยล้าและตั้งสมาธิได้ลำบาก อาจประสบปัญหาในการเข้าเรียนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ เด็กอายุน้อยอาจมีปัญหาด้านการสื่อสารถึงอาการของตน

เด็กที่เป็น Long COVID อาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษา การคุ้มครอง และบริการพิเศษที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายสหพันธรัฐ (เป็นภาษาอังกฤษ) 2 ฉบับด้วยกัน

การพาเยาวชนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันเยาวชนจาก Long COVID

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชน

ข้อมูลสำหรับแพทย์