Care Connect Washington

หากคุณมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกและต้องการอาหารหรือความช่วยเหลืออื่นใดขณะแยกตัว โปรดโทรหาสายด่วนให้บริการข้อมูลโควิด-19 ของรัฐที่หมายเลข 1-800-525-0127 แล้วกด # มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา

Care Connect Washington คือโปรแกรมที่จัดหาอาหารและของจำเป็นอื่นๆ ให้กับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ และต้องการความช่วยเหลือเพื่อแยกตัวเองออกจากผู้อื่นหรือกักตัวที่บ้าน Department of Health (กรมอนามัย) ของรัฐซึ่งกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นและพาร์ทเนอร์ได้จัดตั้งและบริหารงานโปรแกรม Care Connect Washington โดยแบ่งตามพื้นที่ แต่ละพื้นที่จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในชุมชนที่จะเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับบริการที่มีคุณสมบัติได้รับ เช่น การจัดส่งยา การดูแลสุขภาพ การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ว่างงาน ตัวแทนหาบ้านในท้องถิ่น ธนาคารอาหาร ผู้ให้บริการดูแลเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

Care Connect Washington จะจัดส่งสิ่งของต่างๆ เช่น ชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ชุดอาหารยังชีพที่เก็บได้นาน และอาหารสด เพื่อให้ผู้คนที่แยกหรือกักตัวจากผู้อื่นไม่ต้องออกจากบ้าน หากระบุว่าต้องการความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านอื่นๆ เช่น ความช่วยเหลือทางการเงินในการจ่ายบิล ผู้ประสานงานการดูแลในท้องถิ่นจะช่วยให้บุคคลดังกล่าวสมัครขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบริการในท้องถิ่น (หากมีคุณสมบัติ) หรือให้ความช่วยเหลือในการจ่ายบิล สินเชื่อบ้าน และค่าสาสาธารณูปโภคเหล่านั้นโดยตรง เมื่อการแยกหรือกักตัวสิ้นสุดลง ผู้ประสานงานการดูแลจะช่วยเชื่อมต่อผู้คนกับบริการแบบระยะยาวในท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง Care Connect Washington พร้อมให้ข้อมูลในภาษาที่ผู้ขอความช่วยเหลือต้องการ

หากคุณมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกและต้องการอาหารและความช่วยเหลือใดเพื่อที่จะแยกตัวที่บ้าน โปรดติดต่อสายด่วนให้บริการข้อมูลโควิด-19 ของที่หมายเลข 1-800-525-0127 แล้วกด # มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา เวลาทำการของสายด่วน:

 • วันจันทร์ เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.
 • วันอังคารถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คำถามที่พบบ่อย

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

วิธีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่

Department of Health ของรัฐซึ่งกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นและพาร์ทเนอร์ได้จัดตั้งและบริหารงานโปรแกรม Care Connect Washington โดยแบ่งตามพื้นที่ แต่ละพื้นที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในชุมชนที่จะเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับบริการที่มีคุณสมบัติได้รับ เช่น การจัดส่งยา การดูแลสุขภาพ การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ว่างงาน ตัวแทนหาบ้านในท้องถิ่น ธนาคารอาหาร ผู้ให้บริการดูแลเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถรับบริการเหล่านี้ได้ที่ไหน

มีให้บริการในเกือบทุกพื้นที่ของรัฐสำหรับผู้ที่ยินยอมจะแยกหรือกักตัวที่บ้าน แต่ต้องการความช่วยเหลือ

พื้นที่ฝั่งตะวันออก

Better Health Together (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับเคาน์ตี Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane และ Stevens

King County

Department of Health (DOH, กรมอนามัย) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington ใน King County และ WithinReach (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะให้บริการประสานงานด้านการดูแล

พื้นที่ฝั่งกลางเหนือ

ปัจจุบัน DOH ให้บริการประสานงานสำหรับภูมิภาคนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป Action Health Partners (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะทำหน้าที่เป็นศุนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับเคาน์ตี Chelan, Douglas, Grant และ Okanogan

พื้นที่ฝั่งเหนือ

North Sound Accountable Community of Health (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับเคาน์ตี Island, San Juan, Skagit, Snohomish และ Whatcom

พื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน DOH ให้บริการประสานงานสำหรับภูมิภาคนี้ โดยให้บริการใน Clallam County

Pierce County

Elevate Health (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับ Pierce County

พื้นที่ฝั่งกลางใต้

Providence St. Mary (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับ Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton และ Franklin

พื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington Hub สำหรับเคาน์ตี Clark, Klickitat และ Skamania

พื้นที่ฝั่งตะวันตก

Community CarePort ของ Cascade Pacific Action Alliance (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Care Connect Washington สำหรับเคาน์ตี Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston และ Lewis

คำถามที่พบบ่อย

ฉันมีสิทธิ์ได้รับบริการของ Care Connect Washington หรือไม่

คุณมีสิทธิ์รับบริการหากได้รับการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 และกำลังแยกตัวอยู่ที่บ้าน หากคุณมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบเชื้อและกำลังกักตัวอยู่ที่บ้าน คุณอาจมีสิทธิ์รับบริการด้วย

โทรหาสายด่วนให้บริการข้อมูลโควิด-19 ที่ 1-800-525-0127 แล้วกด # มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา

 • วันจันทร์ เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.
 • วันอังคารถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.

ผู้ประสานงานด้านการดูแลในพื้นที่จะติดต่อคุณเพื่อช่วยวางแผนการดูแลที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณในระหว่างช่วงที่แยก และเมื่อช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ประสานงานการดูแลจะแนะนำบริการความช่วยเหลือด้านการประสานงานดูแลแบบระยะยาวแก่คุณ หากจำเป็น

ความช่วยเหลือประเภทใดที่ฉันจะได้รับ

ผู้ประสานงานการดูแลในท้องถิ่นจะค้นหาหน่วยงานในท้องถิ่นที่พร้อมให้การช่วยเหลือคุณในขณะแยกหรือกักตัวอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ยังจะช่วยจัดส่งอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับค่าเช่า สินเชื่อบ้าน และบิลสาธารณูปโภค หากไม่มีหน่วยงานในท้องถิ่นที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณในขณะที่แยกหรือกักตัวที่บ้าน ผู้ประสานงานการดูแลของคุณยังสามารถแนะนำบริการที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงบริการจัดส่งยา การดูแลสุขภาพ การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยอาจประกอบด้วยการเชื่อมต่อคุณกับตัวแทนหาบ้านในท้องถิ่น ธนาคารอาหาร ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเชิงพฤติกรรม ผู้ให้บริการดูแลเด็ก และบริการอื่นๆ ในชุมชนซึ่งมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม โดยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เมื่อการแยกหรือกักตัวสิ้นสุดลง ผู้ประสานงานการดูแลของคุณจะช่วยเชื่อมต่อผู้คนกับบริการแบบระยะยาวในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง Care Connect Washington จะให้ข้อมูลที่จำเป็นในภาษาที่คุณต้องการ

ฉันมีคุณสมบัติเข้าร่วม Care Connect Washington หรือไม่

คุณมีคุณสมบัติเข้าร่วม หากเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ และ
 • คุณกำลังแยกหรือกักตัวอยู่ที่บ้าน

บริการของ Care Connect Washington นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

สามารถเข้าถึงบริการของ Care Connect Washington ได้ในพื้นที่ใด

Department of Health ของรัฐซึ่งกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นและพาร์ทเนอร์ได้จัดตั้งและบริหารงานโปรแกรม Care Connect Washington โดยแบ่งตามพื้นที่ นี่คือแผนที่แสดงพื้นที่ที่ให้บริการในขณะนี้

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับบริการนี้ Care Connect Washington ได้รับเงินทุนจากรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการกับโควิด-19 ในรัฐวอชิงตัน

ฉันต้องรอนานแค่ไหนจึงจะได้รับความช่วยเหลือ

ผู้ประสานงานการดูแลในพื้นที่ของคุณจะดำเนินการเพื่อมอบความช่วยเหลือภายใน 1 วันหลังจากที่มีการส่งต่อเคสของคุณมา

ฉันยังต้องแยกหรือกักตัวหรือไม่ในระหว่างที่ได้รับความช่วยเหลือ

ต้อง การแยกและการกักตัวเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ไปยังเพื่อนบ้าน เพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งยังลดผลเสียในวงกว้างต่อชุมชนของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหลังช่วงแยกหรือกักตัวสิ้นสุดลง ผู้ประสานงานการดูแลในพื้นที่จะช่วยเชื่อมต่อคุณกับบริการแบบระยะยาวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การแยกตัวกับการกักตัวต่างกันอย่างไร

การแยกตัว: หากผลตรวจโควิด-19 ของคุณเป็นบวก มีอาการ หรือกำลังรอผลตรวจ คุณจะต้องแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 • อยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
 • อยู่ในห้องที่แยกจากผู้อื่นและใช้ห้องน้ำแยกต่างหาก ถ้ามี
 • สวมหน้ากากที่พอดี (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากคุณต้องอยู่ใกล้ผู้อื่น
 • อย่าไปทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ การแชร์รถ หรือแท็กซี่
 • อยู่บ้าน เว้นแต่ต้องไปรับการดูแลทางการแพทย์
 • ทำตามแนวทางล่าสุด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) จาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และ Department of Health (DOH, กรมอนามัย) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณควรแยกตัว

การกักตัว: หากคุณได้พบปะใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ คุณอาจต้องกักตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสก่อนที่จะเข้ารับการตรวจว่าคุณติดเชื้อหรือไม่

ทำตามแนวทางล่าสุด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) จาก CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และ DOH (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณควรกักตัว

ฉันควรทำอย่างไรหากอาการโควิด-19 รุนแรงขึ้น

เข้ารับบริการทางการแพทย์โดยด่วนหากอาการของคุณแย่ลง หากมีบุคคลที่แสดงอาการต่อไปนี้ โปรดขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วน

 • หายใจลำบาก
 • เจ็บหรือรู้สึกถึงแรงกดในหน้าอกอย่างต่อเนื่อง
 • อาการสับสนที่เกิดขึ้นใหม่
 • ไม่สามารถตื่นหรือตื่นตัวอยู่ได้
 • ริมฝีปากหรือใบหน้าออกเขียวคล้ำ

*นี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วน โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หากคุณพบอาการอื่นๆ ที่รุนแรงหรือน่ากังวล

หากคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และจำเป็นต้องติดต่อ 911 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานว่าคุณติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อโควิด-19 หากเป็นไปได้ ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง

ฉันจะได้รับบริการจาก Care Connect Washington เป็นระยะเวลานานเท่าใด

ผู้ประสานงานการดูแลในท้องถิ่นจะช่วยเหลือคุณนานสูงสุดไม่เกิน 21 วัน ในบางกรณี ผู้ประสานงานการดูแลของคุณจะช่วยเชื่อมต่อคุณกับบริการแบบระยะยาวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรม Care Connect Washington มีวิธีการทำงานอย่างไร

Care Connect Washington คือโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และเป็นแนวทางสากลในพื้นที่เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ

Washington State Department of Health จะจัดการเรื่องการประสานงานการดูแลในพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานและการฝึกอบรม เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทรัพยากรทั่วรัฐและในพื้นที่ รวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการจัดการทรัพยากรที่มี เช่น เงินทุนและโครงสร้างทางเทคนิค

แต่ละพื้นที่จะระบุและใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและเชื่อมต่อผู้คนกับทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการกักและแยกตัวที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นก็จะทำงานกับผู้ในบริการในท้องถิ่นเพื่อมอบสิ่งของและบริการที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ผู้ประสานงานการดูแลจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ประเมิน สนับสนุน และติดตามความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของแต่ละคน รวมทั้งสร้าง COVID Care Action Plan (แผนการดำเนินการเพื่อรับมือกับโควิด) โปรแกรมนี้จะมอบแหล่งข้อมูลในภาษาที่ผู้คนต้องการ (หากเป็นไปได้) และให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมอบการสนับสนุน

คุณจะปกป้องข้อมูลของฉันอย่างไร

ผู้ประสานงานการดูแลจะยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากสายด่วนข้อมูลโควิด-19 แล้วสอบถามความต้องการของคุณ ข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับผู้ประสานงานจะได้รับการเก็บเป็นความลับ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประสานงานและ Department of Health จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุบริการที่จำเป็นซึ่งคุณอาจต้องการ และจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ

Care Connect Washington ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างไร

บุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านสังคมและสุขภาพที่จำเป็นมีแนวโน้มจะกักและแยกตัวที่บ้านได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น การมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 หรือใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อได้กักหรือแยกตัวที่บ้านทำให้ Care Connect Washington สามารถลดการแพร่เชื้อโควิด-19 และกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ เนื่องจากระบบนี้มุ้งเน้นผู้คนที่มีความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19

ฉันควรติดต่อใครหากรู้จักบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจาก Care Connect Washington

หากคุณหรือคนรู้จักกำลังแยกหรือกักตัวอยู่ที่บ้านและต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อสายด่วนข้อมูลโควิด-19 ของรัฐ

สายด่วนข้อมูลโควิด-19 ของรัฐ: โทร 1-800-525-0127 จากนั้นกด # มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา

 • วันจันทร์ เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.
 • วันอังคารถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
Care Connect Washington มีบริการด้านสุขภาพเชิงพฤติกรรมหรือไม่

มี ผู้ประสานงานการดูแลของคุณสามารถช่วยจัดหาบริการดังกล่าวในชุมชนของคุณได้

มีบริการช่วยเหลือประสานงานการดูแลสำหรับ Tribal Nations (ชนเผ่า) หรือไม่

มี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลถึง COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov หรือโทรไปที่ 564-999-1565

มีบริการล่ามแปลภาษาพร้อมให้บริการหรือไม่

มี เมื่อคุณโทรหาสายด่วนให้บริการข้อมูลโควิด-19 ของรัฐที่ 1-800-525-0127 แล้วกด # จะมีบริการความช่วยเหลือด้านภาษา

เมื่อผู้ประสานงานการดูแลติดต่อหาคุณ Care Connect Washington จะให้ข้อมูลที่จำเป็นในภาษาที่คุณต้องการ

แหล่งข้อมูล

หน้าเว็บรวมแหล่งข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากาก, การกักตัว, การดูแลสมาชิกในครอบครัว, การใกล้ชิดสัมผัสผู้ที่ติดโควิด-19, อาการ และข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถอ่านเนื้อหาได้ในภาษาที่ต้องการ