Care Connect Washington

اگر نتیجه آزمایش تشخیص COVID-19 شما مثبت شده است و در‌طول دوره جداسازی، به مواد غذایی یا کمک دیگری نیاز دارید، لطفاً با خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19 به‌شماره 1-800-525-0127 تماس بگیرید، سپس مربع (#) را فشار دهید. خدمات تسهیلات زبانی موجود است.

Care Connect Washington برنامه‌ای برای ارائه مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری به افرادی است که یا نتیجه آزمایش COVID-19 آنها مثبت بوده است یا در‌معرض آن قرار گرفته‌اند و برای جداسازی یا قرنطینه کردن خود در خانه به حمایت نیاز دارند. «اداره سلامت» ایالتی، که با حوزەهای محلی سلامت و شرکای آن‌ها همکاری می‌کند، برنامه Care Connect Washington را به‌صورت منطقه به منطقه اجرا می‌کند. هر منطقه با شرکای جامعه‌محور همکاری می‌کند تا افراد را به خدماتی که واجد‌شرایط دریافتشان هستند ارجاع دهد، مانند خدمات تحویل دارو، خدمات مراقبت از سلامت، کمک برای درخواست مزایای بیکاری، سازمان‌های محلی تهیه مسکن، بانک‌های مواد غذایی، ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از کودکان و موارد دیگر. کمک‌ها بر‌اساس نیاز افراد ارائه می‌شود.

برای اینکه افرادی که خود را جداسازی یا قرنطینه کرده‌اند بتوانند در خانه بمانند، Care Connect Washington مواردی مانند کیت‌های مراقبت شخصی، کیت‌های حاوی مواد غذایی فاسد‌نشدنی و تحویل سفارش‌های مواد غذایی تازه به خانه‌هایشان را ارائه می‌کند. اگر نیازهای ضروری دیگری مانند کمک‌هزینه پرداخت صورت‌حساب‌ها وجود داشته باشد، یکی از هماهنگ‌کنندگان محلی خدمات مراقبت به افراد کمک می‌کند تا برای دریافت خدمات یا منابع محلی که ممکن است واجد‌شرایط آنها باشند درخواست دهند یا برای پرداخت صورت‌حساب‌هایی مانند اجاره‌بها، وام مسکن و خدمات آب‌وبرق به آنها کمک مستقیم می‌کند. وقتی دوره جداسازی یا قرنطینه به پایان می‌رسد، هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت می‌تواند افراد را به خدمات بلندمدت محلی ارجاع دهد تا برای نیازهای سلامت و اجتماعی مداوم پشتیبانی دریافت کنند. Care Connect Washington اطلاعات مورد‌نیاز افراد را به زبان ترجیحی آنها ارائه می‌دهد.

اگر نتیجه آزمایش تشخیص COVID-19 شما مثبت شده است و برای جداسازی خانگی به مواد غذایی یا کمک دیگری نیاز دارید، با خط تلفن مستقیم مربوط به اطلاعات COVID-19 به‌شماره 0127-525-800-1 تماس بگیرید، سپس مربع (#) را فشار دهید. خدمات تسهیلات زبانی موجود است. ساعت‌های پاسخ‌گویی خط مستقیم عبارت‌اند از:

 • روزهای دوشنبه، از ساعت 6 صبح تا 10 شب
 • روزهای سه‌شنبه تا یکشنبه و observed state holidays (تعطیلات عمومی ایالتی) (فقط انگلیسی)، از ساعت 6 صبح تا 6 عصر

سؤالات متداول

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

رویکردی منطقه‌ای برای امداد‌رسانی در‌خصوص COVID-19

«اداره سلامت» ایالتی، که با حوزەهای محلی سلامت و شرکای آن‌ها همکاری می‌کند، برنامه Care Connect Washington را به‌صورت منطقه به منطقه اجرا می‌کند. هر منطقه با شرکای جامعه‌محور همکاری می‌کند تا افراد را به خدماتی که واجد‌شرایط دریافتشان هستند ارجاع دهد، مانند خدمات تحویل دارو، خدمات مراقبت از سلامت، کمک برای درخواست مزایای بیکاری، سازمان‌های محلی تهیه مسکن، بانک‌های مواد غذایی، ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از کودکان و موارد دیگر.

خدمات را در کجا می‌توان دریافت کرد؟

خدمات در اکثر نقاط ایالت، به افرادی که با جداسازی یا قرنطینه خانگی موافقت می‌کنند، اما برای انجام دادن این کار به کمک نیاز دارند ارائه می‌شود.

منطقه شرق

Better Health Together (فقط انگلیسی) به‌عنوان Care Connect Washington Hub برای شهرستان‌های Adams، Ferry، Lincoln، Pend Oreille، Spokane و Stevens خدمت‌رسانی می‌کند.

King County

Department of Health (اداره سلامت یا DOH) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington در King County خدمات‌رسانی می‌کند و WithinReach (فقط انگلیسی) خدمات هماهنگی مراقبت را ارائه می‌دهد.

منطقه مرکزی شمال

DOH در‌حال‌حاضر خدمات را برای این منطقه هماهنگ می‌کند. از 1 آوریل 2022، Action Health Partners (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای شهرستان‌های Chelan، Douglas، Grant و Okanogan خدمات‌رسانی خواهد کرد.

منطقه شمال

North Sound Accountable Community of Health (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای شهرستان‌های Island، San Juan، Skagit، Snohomish و Whatcom خدمات‌رسانی می‌کند.

منطقه شمال غرب

DOH در‌حال‌حاضر خدمات این منطقه را با خدمات موجود در Clallam County هماهنگ می‌کند.

Pierce County

Elevate Health (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای Pierce County خدمات‌رسانی می‌کند.

منطقه مرکزی جنوب

Providence St. Mary (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای Kittitas، Walla Walla، Whitman، Columbia، Garfield، Asotin، Yakima، Benton و Franklin خدمات‌رسانی می‌کند.

منطقه جنوب غربی

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH) (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای شهرستان‌های Clark، Klickitat و Skamania خدمات‌رسانی می‌کند.

منطقه غرب

Cascade Pacific Action Alliance's Community CarePort (فقط انگلیسی) به‌عنوان مرکز Care Connect Washington برای شهرستان‌های Cowlitz، Wahkiakum، Pacific، Grays Harbor، Mason، Thurston و Lewis خدمات‌رسانی می‌کند.

سؤالات متداول

آیا خدمات Care Connect Washington برای من در‌دسترس است؟

اگر نتیجه آزمایش تشخیص COVID-19 شما مثبت شده است و به‌طور فعال در جداسازی خانگی به‌سر می‌برید، واجد‌شرایط دریافت خدمات هستید. همچنین، اگر با فردی که نتیجه آزمایش او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته‌اید و در خانه قرنطینه شده‌اید، ممکن است واجد‌شرایط باشید.

با خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19 به‌شماره 1-800-525-0127 تماس بگیرید، سپس مربع (#) را فشار دهید. خدمات تسهیلات زبانی موجود است. 

 • روزهای دوشنبه، از ساعت 6 صبح تا 10 شب
 • روزهای سه‌شنبه تا یکشنبه و observed state holidays (تعطیلات عمومی ایالتی)، از ساعت 6 صبح تا 6 عصر

هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت با شما تماس می‌گیرد تا طرح مراقبتی را برای رفع نیازهایتان در‌طول دوره جداسازی تنظیم کنید. وقتی دوره جداسازی شما به پایان برسد، هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت، در‌صورت نیاز، شما را به خدمات بلند‌مدت پشتیبانی در‌زمینه هماهنگی مراقبت ارجاع می‌دهد.

چه نوع کمکی می‌توانم دریافت می‌کنم؟

وقتی در دوره جداسازی یا قرنطینه خانگی هستید، هماهنگ‌کننده محلی خدمات مراقبتتان می‌تواند منابع محلی را که برای حمایت از شما وجود دارد شناسایی کند. همچنین، اگر منابع محلی در‌طول دوره جداسازی یا قرنطینه خانگی شما در‌دسترس نباشند، با ارائه مواد غذایی، لوازم و کمک‌هزینه اجاره‌بها، وام مسکن و قبض‌های آب‌وبرق به شما کمک می‌کنند. همچنین، هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت می‌تواند شما را به خدمات مورد‌نیازتان از‌جمله خدمات تحویل دارو، خدمات مراقبت‌های بهداشتی، درخواست مزایای بیکاری و غیره ارجاع دهد. دیگر خدمات عبارت‌اند از ارجاع به سازمان‌های محلی تهیه مسکن، بانک‌های مواد غذایی، مراکز مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از سالمندان، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت رفتاری، ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از کودکان و دیگر خدمات جامعه‌محوری که از‌لحاظ فرهنگی مناسب هستند. خدمات در هر منطقه متفاوت خواهد بود. وقتی دوره جداسازی یا قرنطینه به پایان می‌رسد، هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت می‌تواند شما را به خدمات بلندمدت منطقه‌ای ارجاع دهد تا برای نیازهای مداوم خود پشتیبانی دریافت کنید. Care Connect Washington اطلاعات مورد‌نیازتان را به زبان ترجیحی شما ارائه می‌دهد.

آیا واجد‌شرایط Care Connect Washington هستم؟

شما واجد‌شرایط هستید اگر:

 • نتیجه آزمایش COVID-19 شما مثبت بوده باشد یا با فرد مبتلا به بیماری تماس نزدیک داشته‌اید؛ و
 • به‌طور فعال در جداسازی یا قرنطینه خانگی به‌سر می‌برید.

خدمات Care Connect Washington بدون هیچ هزینه‌ای برای افراد واجد‌شرایط در‌دسترس است. کمک‌ها بر‌اساس نیاز افراد ارائه می‌شود.

خدمات Care Connect Washington در کجا قابل‌دسترس است؟

Department of Health (اداره سلامت) ایالتی، که با حوزەهای محلی سلامت و شرکای آن‌ها همکاری می‌کند، برنامه Care Connect Washington را به‌صورت منطقه‌ای اجرا می‌کند. در اینجا، نقشه‌ای ارائه شده که نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر خدمات در چه نقاطی قابل‌دسترس است:

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
هزینه خدمات چقدر است؟

هیچ هزینه‌ای بابت این خدمات از شما دریافت نمی‌شود. Care Connect Washington برای حمایت از پاسخ‌دهی درباره COVID-19 در ایالت واشنگتن از دولت فدرال بودجه دریافت کرده است.

چه مدت طول می‌کشد تا کمک دریافت کنم؟

هماهنگ‌کننده منطقه‌ای خدمات مراقبت شما تمام تلاش خود را می‌کند تا ظرف یک روز پس از دریافت ارجاع، به شما کمک ارائه دهد.

حین دریافت کمک، آیا همچنان باید به جداسازی یا قرنطینه ادامه دهم؟

بله. جداسازی و قرنطینه ابزارهای مهمی هستند که برای جلوگیری از انتقال COVID-19 به همسایگان، دوستان، خانواده و همکارانمان و کاهش اثرات منفی گسترده آن بر جوامع‌مان استفاده می‌شوند. اگر پس از گذراندن دوره جداسازی یا قرنطینه به کمک نیاز دارید، هماهنگ‌کننده منطقه‌ای خدمات مراقبت می‌تواند شما را به خدمات بلندمدت ارجاع دهد تا برای نیازهای مداوم سلامت و اجتماعی خود پشتیبانی دریافت کنید.

تفاوت جداسازی و قرنطینه چیست؟

جداسازی: اگر نتیجه آزمایش COVID-19 شما مثبت باشد، علائم بیماری را داشته باشید یا منتظر جواب آزمایشتان باشید، برای جلوگیری از شیوع بیماری، باید خود را جداسازی کنید.

 • در خانه بمانید و از تماس با دیگران، از‌جمله اعضای خانوار، خودداری کنید.
 • در‌صورت امکان، در اتاق جداگانه‌ای بمانید و از حمام و دستشویی جداگانه‌ای استفاده کنید.
 • اگر شرایطی وجود دارد که باید در کنار دیگر افراد باشید، از ماسک کیپ (فقط انگلیسی) استفاده کنید.
 • نباید به محل کار، مدرسه یا مکان‌های عمومی بروید. از استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی، استفاده مشترک از وسایل‌نقلیه یا تاکسی اجتناب کنید.
 • در خانه بمانید، مگر برای دریافت مراقبت‌های پزشکی.
 • آخرین دستورالعمل‌های (فقط انگلیسی) Centers for Disease Control and Prevention (مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن یا CDC) (فقط انگلیسی) و Department of Health (اداره سلامت یا DOH) (فقط انگلیسی) را برای اطلاع از مدت‌زمان لازم برای دوره جداسازی دنبال کنید.

قرنطینه: اگر در‌معرض COVID-19 قرار گرفته‌اید اما علائم  بیماری را ندارید، بسته به وضعیت واکسیناسیون‌تان، ممکن است لازم باشد که خودتان را قرنطینه کنید. با این کار، قبل از اینکه متوجه شوید که آیا بیمار هستید یا خیر، از گسترش ویروس جلوگیری می‌کنید.

آخرین دستورالعمل‌های (فقط انگلیسی) CDC (فقط انگلیسی) و DOH (فقط انگلیسی) را برای اطلاع از مدت‌زمان لازم برای دوره قرنطینه دنبال کنید.

اگر علائم COVID-19 من تشدید شد چه کاری باید انجام دهم؟

اگر علائم شما تشدید شد، فوراً با پزشک مشورت کنید. اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید، فوراً برای دریافت کمک‌های اضطراری پزشکی اقدام کنید:

 • مشکل در تنفس
 • درد یا فشار مداوم در قفسه سینه
 • احساس تازه‌به‌وجودآمده سردرگمی
 • ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن
 • کبودی لب یا صورت

*این فهرست کامل نیست. لطفاً برای اطلاع از دیگر علائم جدی یا نگران‌کننده خود، با ارائه‌دهنده خدمات پزشکی‌تان تماس بگیرید.

اگر در وضعیت اضطراری پزشکی هستید و باید با 911 تماس بگیرید، به کارکنان بخش اعزام آمبولانس بگویید که مطمئن هستید یا فکر می‌کنید که علائم COVID-19 را دارید. قبل از اینکه کارکنان خدمات اضطراری پزشکی از راه برسند، در‌صورت امکان، از پوشش صورت استفاده کنید.

برای چه مدت می‌توانم خدمات Care Connect Washington را دریافت کنم؟

هماهنگ‌کننده منطقه‌ای خدمات مراقبت تا 21 روز به شما کمک خواهد کرد. در شرایط خاص، هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت می‌تواند شما را به خدمات بلندمدت ارجاع دهد تا برای نیازهای مداوم سلامت و اجتماعی خود پشتیبانی دریافت کنید.

روش کار Care Connect Washington چگونه است؟

Care Connect Washington نوعی رویکرد متمرکز محلی برای ارائه خدمات هماهنگ‌شده مراقبت است که از‌سوی ایالت پشتیبانی می‌شود.

Washington State Department of Health پاسخ‌دهی در‌زمینه خدمات هماهنگی مراقبت را در سطح منطقه‌ای مدیریت می‌کند، از استخدام و آموزش پشتیبانی می‌کند، منابع ایالتی و محلی را به‌هم مرتبط می‌کند و با مدیریت منابع ادغام‌شده، مانند تأمین بودجه و زیرساخت‌های فنی، نتایج را به حد مطلوب می‌رساند.

مناطق مستقل نیز نیروی کار جامعه‌محور را برای ارائه کمک و ارجاع افراد به منابع محلی شناسایی و آنها را مستقر می‌کنند تا افراد را در‌طول دوره جداسازی و قرنطینه حمایت کنند. این مناطق برای تأمین کالاها و خدمات مورد‌نیاز با فروشندگان محلی همکاری می‌کنند و به بهبود اقتصاد محلی کمک می‌کنند.

هماهنگ‌کنندگان خدمات مراقبت مسئولیت ارزیابی، حمایت و پیگیری نیازهای منحصر‌به‌فرد سلامت و اجتماعی هر فرد و ایجاد «طرح راهبردی برای مراقبت دربرابر COVID» را به‌عهده می‌گیرند. در‌صورت امکان، این برنامه افراد را به منابعی که به زبان ترجیحی‌شان موجود است ارجاع می‌دهد و آنها را در‌طول فرایند همراهی می‌کند تا مطمئن شود که حمایت موردنیازشان را دریافت می‌کنند.

چگونه از اطلاعات من محافظت می‌کنید؟

هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت شما اطلاعاتی را که از خط تلفن مستقیم اطلاعات COVID-19 می‌گیرد تأیید می‌کند و درباره نیازهای شما سؤال می‌کند. هر‌گونه اطلاعاتی که با هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت خود در میان می‌گذارید محرمانه باقی می‌ماند. Department of Health و کارکنانی که خدمات هماهنگی مراقبت را ارائه می‌دهند از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا خدمات ضروری مورد‌نیازتان را شناسایی کنند. آنها اطلاعات سلامت شخصی یا خصوصی را به اشتراک نمی‌گذارند.

Care Connect Washington چگونه از گسترش COVID-19 جلوگیری می‌کند؟

افرادی که برای رفع نیازهای ضروری اجتماعی و سلامت خود کمک می‌گیرند، احتمالاً دوره قرنطینه و جداسازی خانگی را با موفقیت سپری می‌کنند. Care Connect Washington با اطمینان از اینکه افرادی که نتیجه آزمایش COVID-19 آنها مثبت است یا با فرد دیگری که نتیجه آزمایشش مثبت بوده است تماس نزدیک داشته‌اند، در جداسازی یا قرنطینه خانگی باقی می‌مانند، می‌تواند گسترش COVID-19 را کاهش دهد و به بهبود اقتصادی کمک کند. چون این سیستم روی افرادی متمرکز است که نیازهای سلامت و اجتماعی‌شان آنها را در‌برابر COVID-19 آسیب‌پذیرتر می‌کند، می‌تواند به رفع نابرابری‌های اساسی در‌زمینه سلامت و حمایت از جوامعی که به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته‌اند کمک کند.

اگر فردی را می‌شناسم که به پشتیبانی Care Connect Washington نیاز دارد، باید با چه کسی تماس بگیرم؟

اگر شما یا یکی از آشناهایتان در‌حال‌حاضر در جداسازی یا قرنطینه خانگی هستید و نیاز به کمک دارید، با خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19 تماس بگیرید.

خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19: 1-800-525-0127 را شماره‌گیری کنید، سپس مربع (#) را فشار دهید. خدمات تسهیلات زبانی موجود است.

 • روزهای دوشنبه، از ساعت 6 صبح تا 10 شب
 • روزهای سه‌شنبه تا یکشنبه و observed state holidays (تعطیلات عمومی ایالتی)، از ساعت 6 صبح تا 6 عصر
آیا Care Connect Washington شامل خدمات سلامت رفتاری است؟

بله! هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت به شما کمک می‌کند تا خدمات سلامت رفتاری را در جامعه‌تان دریافت کنید.

آیا خدمات پشتیبانی هماهنگی مراقبت برای اعضای Tribal Nations (اقوام قبیله‌ای) در‌دسترس است؟

بله. برای کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov ایمیل بفرستید یا با شماره تلفن 564-999-1565 تماس بگیرید.

آیا خدمات مترجم شفاهی در‌دسترس است؟

بله. وقتی با خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19 به شماره 0127-525-800-1 تماس می‌گیرید و مربع (#) را فشار می‌دهید، خدمات تسهیلات زبانی در‌دسترستان قرار می‌گیرد. 

وقتی تماس شما با هماهنگ‌کننده خدمات مراقبت متصل می‌شود، Care Connect Washington اطلاعات مورد‌نیازتان را به زبان ترجیحی شما ارائه می‌دهد.

منابع

صفحه وب مربوط به منابع و توصیه‌ها: اطلاعات مربوط به پوشش‌های پارچه‌ای صورت، قرنطینه، مراقبت از خانواده‌ها، قرار گرفتن در‌معرض COVID-19، علائم و موارد دیگر را مشاهده کنید. می‌توانید مطالب را به زبان ترجیحی خود جداسازی کنید.