Care Connect Washington

Quý vị hoặc gia đình có bị ảnh hưởng bởi COVID-19 không? Quý vị có thể nhận trợ giúp từ điều phối viên chăm sóc tại địa phương trong cộng đồng của quý vị khi liên hệ với Care Connect Washington (Chương Trình Kết Nối Chăm Sóc của Washington) theo số 1-833-453-0336. Điều phối viên chăm sóc sẽ tìm hiểu về nhu cầu của quý vị và sau đó giúp quý vị cùng gia đình kết nối với các nguồn lực có sẵn như nhà ở, bảo hiểm y tế, chăm sóc trẻ em, các chương trình hỗ trợ thực phẩm và các loại dịch vụ khác. Các dịch vụ có sẵn khác nhau tùy theo khu vực. 

Care Connect Washington là chương trình được phát triển vào đầu giai đoạn đại dịch nhằm cung cấp thực phẩm và các hỗ trợ khác cho những người mắc COVID-19 để họ có thể cách ly tại nhà. Giờ đây, chương trình đang giúp đáp ứng nhu cầu dài hạn của những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ví dụ, một số người gặp phải các tác dụng phụ lâu dài do COVID-19. Những người khác có thể bị ốm, mất việc làm và cần được giúp đỡ để phục hồi cả sức khỏe và công việc. Care Connect Washington có thể giúp quý vị.

Care Connect Washington là sự hợp tác giữa Department of Health (Sở Y Tế), tám trung tâm khu vực và hơn 100 điều phối viên chăm sóc tại địa phương trong các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Hệ thống Care Connect giúp củng cố cộng đồng bằng cách giúp mọi người đạt được sự ổn định và sức khỏe tốt hơn. Điều phối viên chăm sóc tại địa phương sẽ làm việc với từng cá nhân để giúp họ đăng ký các chương trình như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở hoặc chăm sóc trẻ em, các chương trình hỗ trợ thực phẩm như Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung) hoặc Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt Dành Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ), Apple Health (Bảo Hiểm Apple Health), v.v. Care Connect cung cấp thông tin mà mọi người cần bằng ngôn ngữ thường dùng của họ.
 

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom

Phương pháp giảm nhẹ COVID-19 trong khu vực

Department of Health tiểu bang phối hợp với cơ sở thẩm quyền y tế địa phương cùng đối tác của mình đang vận hành Care Connect Washington trên cơ sở theo từng vùng. Mỗi vùng đã tạo hoặc sẽ tạo một mạng lưới đối tác trong cộng đồng để kết nối mọi người với các dịch vụ mà họ đủ điều kiện như cung cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe, giúp nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan nhà ở địa phương, ngân hàng thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và nhiều hơn nữa.

Dịch Vụ Có Sẵn Ở Đâu?

Các dịch vụ có sẵn ở tất cả các khu vực của tiểu bang dành cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Khu Vực Phía Đông

Better Health Together (Cùng Nhau Sống Khỏe Mạnh Hơn) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane và Stevens.

King County

HealthierHere (Khỏe Mạnh Hơn Tại Đây) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho King County.

Khu Vực Bắc Trung Bộ

Action Health Partners (Đối Tác Sức Khỏe Hành Động) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Chelan, Douglas, Grant và Okanogan.

Khu Vực Phía Bắc

North Sound Accountable Community of Health (Cộng Đồng Y Tế Có Trách Nhiệm North Sound) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Island, San Juan, Skagit, Snohomish và Whatcom.

Khu Vực Phía Bắc

North Sound Accountable Community of Health (Tiếng Anh) phục vụ như là Care Connect Washington Hub cho các quận Island, San Juan, Skagit, Snohomish, và Whatcom.

Khu Vực Tây Bắc

WithinReach (Trong Tầm Tay) (chỉ tiếng Anh) cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc cho các quận Clallam, Jefferson và Kitsap.

Pierce County

Elevate Health (Nâng Cao Sức Khỏe) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho Pierce County.

Khu Vực Nam Trung Bộ

Greater Health Now (Khỏe Mạnh Hơn Ngay Hôm Nay) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Kittitas, Walla Walla, Whitman, Columbia, Garfield, Asotin, Yakima, Benton và Franklin.

Khu Vực Tây Nam

Southwest Washington Accountable Community of Health (SWACH, Cộng Đồng Y Tế Có Trách Nhiệm Tây Nam Washington) (chỉ tiếng Anh) là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Clark, Klickitat và Skamania.

Khu vực phía Tây

Community CarePort (Cổng Chăm Sóc Cộng Đồng) (chỉ tiếng Anh) của Cascade Pacific Action Alliance là Trung Tâm của Care Connect Washington cho các quận Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston và Lewis.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các dịch vụ Care Connect Washington có sẵn cho tôi không?

Quý vị đủ điều kiện nhận các dịch vụ nếu bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đối tượng bao gồm những người hiện đang mắc COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19.

Hãy gọi tới 1-833-453-0336. Có hỗ trợ ngôn ngữ. 

Điều phối viên chăm sóc tại địa phương sẽ liên hệ để nắm được nhu cầu của quý vị và giúp quý vị kết nối với các nguồn trợ giúp và dịch vụ.

Tôi có thể mong đợi loại hỗ trợ nào?

Điều phối viên chăm sóc tại địa phương sẽ tìm hiểu về quý vị cũng như nhu cầu của quý vị. Sau đó, họ sẽ xác định các nguồn trợ giúp có sẵn tại địa phương để hỗ trợ quý vị, bao gồm chăm sóc sức khỏe, trợ cấp nhà ở hoặc chăm sóc trẻ em, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ lương thực, v.v. Các dịch vụ sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Care Connect Washington sẽ cung cấp thông tin cần thiết bằng ngôn ngữ quý vị thường dùng. Các dịch vụ của Care Connect được cung cấp miễn phí. 

Sẽ mất bao lâu trước khi tôi nhận được hỗ trợ?

Điều phối viên chăm sóc tại khu vực của quý vị sẽ cố gắng cung cấp hỗ trợ trong vòng một ngày kể từ khi nhận được giới thiệu.

Thông tin của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?

Điều phối viên chăm sóc sẽ xác nhận thông tin mà họ nhận được từ trung tâm cuộc gọi và hỏi về nhu cầu của quý vị. Mọi thông tin mà quý vị chia sẻ với điều phối viên chăm sóc đều sẽ được bảo mật. Các nhân viên cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc và Department of Health sẽ sử dụng thông tin này để xác định các dịch vụ thiết yếu mà quý vị có thể cần. Họ sẽ không chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân hoặc riêng tư.

Care Connect regions map with services in these counties: Grays Harbor, Mason, Thurston, Pacific, Wahkiakum, Lewis, Cowlitz, Clark, Skamania, Clickitat, Yakima, Benton, Franklin, Adams, Lincoln, Ferry, Stevens, Pend Oreille, Spokane, King, Pierce, Snohomish, Skagit, Whatcom
Chi phí bao nhiêu?

Quý vị sẽ không bị tính phí cho dịch vụ này. Care Connect Washington đã nhận được các khoản tài trợ liên bang hỗ trợ nhóm hưởng ứng COVID-19 tại tiểu bang Washington.

Sẽ mất bao lâu thì tôi nhận được hỗ trợ?

Điều phối viên chăm sóc khu vực của quý vị sẽ cố gắng hỗ trợ trong vòng một ngày kể từ khi nhận được thư giới thiệu.

Tôi có vẫn cần cách ly hoặc cách ly kiểm dịch trong khi được hỗ trợ không?

Có. Cách ly hoặc cách ly kiểm dịch là những cách thức quan trọng được sử dụng để tránh lây lan COVID-19 cho khu phố, gia đình và đồng nghiệp của quý vị - và để giảm nhẹ tác động xấu lan rộng lên cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị đề nghị hỗ trợ sau thời gian cách ly hoặc cách ly kiểm dịch, điều phối viên chăm sóc khu vực có thể kết nối quý vị với các dịch vụ lâu dài để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe và xã hội liên tục.

Sự khác nhau giữa cách ly và cách ly kiểm dịch là gì?

Cách ly: Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có các triệu chứng, hoặc đang đợi kết quả xét nghiệm, quý vị sẽ được yêu cầu cách ly để tránh lây lan bệnh tật.

Cách ly kiểm dịch: Nếu quý vị bị phơi nhiễm với COVID-19 nhưng không có triệu chứng, quý vị có thể được yêu cầu cách ly kiểm dịch, tùy tình trạng tiêm vắc-xin của quý vị. Điều này sẽ tránh làm lây lan vi-rút trước khi quý vị biết liệu quý vị có bị bệnh hay không.

Thực hiện theo hướng dẫn mới nhất từ CDC và DOH (chỉ Tiếng Anh) về thời gian cách ly kiểm dịch của quý vị.

Tôi nên làm gì nếu các triệu chứng COVID-19 của tôi trở nên tồi tệ hơn?

Yêu cầu trợ giúp y tế nhanh chóng nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tồi tệ hơn. Nếu một người thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy yêu cầu trợ giúp y tế khẩn cấp ngay lập tức:

  • Khó thở
  • Đau hoặc tức ngực kéo dài
  • Mới bị lú lẫn
  • Không thể thức giấc hay tỉnh táo
  • Môi hoặc mặt tái xanh

*Đây không phải danh sách đầy đủ. Vui lòng gọi nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để biết các triệu chứng nghiêm trọng hoặc đáng quan ngại khác.

Nếu quý vị gặp trường hợp y tế khẩn cấp và cần gọi 911, hãy thông báo cho nhân viên điều phối về việc quý vị nhiễm, hoặc có thể nhiễm COVID-19. Nếu có thể, hãy đeo tấm che mặt trước khi dịch vụ y tế khẩn cấp đến nơi.

Bao lâu thì tôi có thể nhận được dịch vụ Care Connect Washington?

Điều phối viên chăm sóc khu vực của quý vị sẽ hỗ trợ quý vị lên đến 21 ngày. Trong một số trường hợp nhất định, điều phối viên chăm sóc có thể kết nối quý vị với các dịch vụ lâu dài để hỗ trợ nhu cầu y tế và xã hội liên tục.

Care Connect Washington hoạt động như thế nào?

Care Connect Washington là một cách thức tiếp cận chăm sóc có điều phối được tiểu bang hỗ trợ, đặt trọng tâm địa phương.

Washington State Department of Health quản lý phản ứng điều phối chăm sóc khu vực, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, làm cầu nối cho các nguồn lực trên toàn tiểu bang và địa phương, tối ưu kết quả bằng cách quản lý các nguồn tài nguyên tổng hợp như tài trợ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Các khu vực nhận biết và triển khai trong cộng đồng một lực lượng hỗ trợ và kết nối mọi người với nguồn lực địa phương để hỗ trợ việc cách ly và cách ly kiểm dịch thành công. Các khu vực làm việc với nhà cung cấp địa phương để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần thiết, góp phần đóng góp vào sự hồi phục kinh tế địa phương.

Các điều phối viên chăm sóc được phân công đánh giá, hỗ trợ và theo dõi nhu cầu y tế và xã hội đặc biệt của từng người, tạo COVID Care Action Plan (Kế hoạch hành động chăm sóc COVID). Chương trình kết nối mọi người với các nguồn lực bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ nếu có thể và theo dõi họ trong suốt quy trình để đảm bảo họ được hỗ trợ.

Quý vị sẽ bảo vệ thông tin của tôi như thế nào?

Điều phối viên chăm sóc của quý vị sẽ xác nhận thông tin mà họ nhận được từ điều tra viên trường hợp hoặc nhân viên truy vết tiếp xúc và hỏi về nhu cầu của quý vị. Bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ với điều phối viên chăm sóc của quý vị vẫn được bảo mật. Nhân viên cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc và Department of Health sẽ sử dụng thông tin này để nhận biết các dịch vụ cần thiết mà quý vị có thể cần. Họ sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin y tế bảo mật. Sau đây là những câu hỏi mà nhân viên truy vết tiếp xúc và điều tra viên trường hợp hỏi.

Làm thế nào Care Connect Washington ngăn ngừa sự lây lan COVID-19?

Những người được trợ giúp đáp ứng nhu cầu xã hội và y tế thiết yếu có khả năng hoàn tất thành công cách ly và cách ly kiểm dịch tại nhà. Bằng việc đảm bảo những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc phơi nhiễm với người khác xét nghiệm dương tính vẫn cách ly và cách ly kiểm dịch tại nhà, Care Connect Washington có thể giảm tình trạng lây lan COVID-19 và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Do hệ thống tập trung vào những người có nhu cầu y tế và xã hội khiến họ có nguy cơ nhiễm COVID-19 nhất, nó có thể giúp giải quyết những bất công cơ bản về y tế và hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi COVID-19.

Tôi nên liên hệ với ai nếu biết có người cần hỗ trợ từ Care Connect Washington?

Nếu quý vị hoặc một người mà quý vị biết chủ động cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà và cần hỗ trợ, hãy liên hệ Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19.

Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 của Tiểu Bang: Gọi 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

  • 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai
  • 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ Thứ Ba đến Chủ Nhật, và các ngày lễ của tiểu bang
Care Connect Washington có bao gồm dịch vụ sức khỏe hành vi không?

Có! Điều phối viên chăm sóc của quý vị có thể giúp quý vị nhận được dịch vụ sức khỏe hành vi trong cộng đồng của mình.

Những dịch vụ hỗ trợ điều phối chăm sóc có dành cho thành viên Tribal Nations (Bộ lạc) không?

Có. Để tìm hiểu thêm, hãy gửi email đến COVID19.CareCoordination@doh.wa.gov hoặc gọi số 564-999-1565.

Có sẵn dịch vụ phiên dịch không?

Có. Khi quý vị gọi đến Đường Dây Nóng Cung Cấp Thông Tin về COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #, có sẵn dịch vụ hỗ trợ về ngôn ngữ.

Một khi quý vị kết nối với điều phối viên chăm sóc, Care Connect Washington sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị.

Nguồn trợ giúp

Trang web Nguồn trợ giúp và Khuyến nghị: Tìm thông tin về khăn che mặt, cách ly kiểm dịch, chăm sóc gia đình, phơi nhiễm COVID-19, các triệu chứng, và nhiều hơn nữa. Quý vị có thể phân loại tài liệu theo ngôn ngữ ưu tiên của mình.