Monkeypox (MPV)

ការឆ្លងវីរុសអុតស្វា (MPV, ជាអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស​) អាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺដែលរួមមានកន្ទួល និងរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ វីរុសនេះមិនតែងតែកើតមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស MPVដែលមានករណីរីករាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋ Washington និងទូទាំងប្រទេស ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត។ វីរុស MPV អាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅជិតគ្នា តាមការប៉ះស្បែកនឹងស្បែក កុំថាឡើយពីនិន្នាការផ្លូវភេទ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ឬអាយុ រួមទាំងកុមារផងដែរ។ នរណាក៏អាចឆ្លងវីរុស MPV បានដែរ។ វីរុស MPV ក៏អាចឆ្លងរវាងសត្វ និងសត្វ ហើយពីសត្វទៅមនុស្សផងដែរ។ 

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ស្វែងយល់បន្ថែម

ទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 1-833-829-HELP ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​សំណួរ​អំពី​កត្តា​ហានិភ័យ វ៉ាក់សាំង ការ​ធ្វើតេស្ត ឬការ​ព្យាបាល​វីរុស​អុត​ស្វា (MPV, ជាអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស​)

។ ជំនួយ​ផ្នែក​ភាសា​មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា 240 ភាសា។

តាមរយៈ​កិច្ចសហការ​ជា​បន្ត​ជាមួយ Washington 211 សេវាកម្ម​នេះ​មាន​ផ្ដល់​ជូន​ពី​ម៉ោង 6:00 ព្រឹក​ដល់ម៉ោង 10:00 យប់​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ និង​ពី​ម៉ោង 6:00 ព្រឹក​ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច​នៅ​ថ្ងៃអង្គារ​ដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ និង​ថ្ងៃឈប់​សម្រាក​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត។ អ្នកទទួល​ទូរសព្ទ​នឹង​មិន​អាច​កំណត់ពេល​ណាត់ជួប​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បានទេ។

សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ស្ដាប់​មិនឮ ពិបាក​ក្នុង​ការ​ស្ដាប់ និង​អ្នកប្រើ​ប្រាស់ TTY៖ ប្រើ​សេវាកម្ម​បញ្ជូន​បន្ត​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត ឬទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 711 រួច​ចុច 1-833-829-4357 (HELP)។

 ករណីឆ្លងវីរុស MPV

ចំនួនទីតាំង និងករណីឆ្លង (Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់​គ្រងនិងបង្ការជំងឺ))៖

ចំនួនករណីឆ្លងនៅរដ្ឋ Washington

Updated October 4, 2022 at 4:00 p.m. PT

Actualizado 10/4/2022 4:00 p.m. PT

تم التحديث في 4 أيلول (سبتمبر) 2022 الساعة 4:00 تِشْرِين بتوقيت المحيط الهادئ

更新于太平洋标准时间 2022 年 10 月 22 日下午 4:00

更新于太平洋标准时间 2022 年 10 月 22 日下午 4:00

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តុល 4 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 4:00 ល្ងាច PST

2022년 10월 4일 오후 4시(태평양 표준시) 업데이트됨

4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ 4:00PM PST ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Обновлено 4 oктябрь 2022 г. в 4:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

La cusbooneysiiyay October 4, 2022 4:00PM PST

Ang update ay Oktubre 4, 2022 nang 4:00 pm PST

Оновлено 4 жовтень 2022 р., 4:00 за тихоокеанським стандартним часом

Cập nhật ngày 04 tháng 10 năm 2022 4:00 CH theo giờ PST

CountyCondadoعدد الحالات郡县郡縣ខោនធី​카운티ਕਾਉਂਟੀОкругDegmadaCountyОкругQuận Number of casesCantidad de casosالمقاطعة病例数病例數ចំនួនករណីឆ្លង감염 사례 수 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ Количество случаевTirada kiisaskaBilang ng kasoКількість випадківSố ca nhiễm
Benton 2
Clallam 1
Clark 11
Cowlitz 1
Grant 1
Grays Harbor 1
Island 1
King 469
Kitsap 4
Kittitas 1
Lewis 2
Mason 1
Pierce 51
Skagit 1
Snohomish 30
Spokane 8
Thurston 1
Walla Walla 1
Whatcom 3
Yakima 5
Total casesCasos totalesإجمالي الحالات病例总数病例總數ករណីឆ្លងសរុប총 감염 사례 수ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇВсего случаевWadarta guud ee kiisaskaKabuuang bilang ng kasoУсього випадків зараженняTổng số ca nhiễm 595

អំពីទិន្នន័យ

 • ករណីឆ្លងវិជ្ជមាននៃវីរុស Orthopoxvirus ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរុសដូចវីរុស MPV ដែរ ហើយរួមបញ្ចូលក្នុងចំនួនករណីឆ្លងជាច្រើន។
 • ចំនួនករណីឆ្លងសរុបរួមមានអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់វីរុសនៅក្នុងរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅ Washington។ 
 • ក្រសួង Washington State Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Washington) ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋ)។ (ជា​ភាសាអង់គ្លេស)
 • តាមដំណើរការនេះ ក្រសួងអាចមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះរវាងពេលដែលយុត្តាធិការសុខភាពក្នុងតំបន់បញ្ជាក់ពីការធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន និងនៅពេលដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងទិន្នន័យខាងលើ។

picture of monkeypox rash on the palm of a hand
picture of monkeypox rash on a wrist
picture of monkeypox rash on a thumb

 

picture of monkeypox rash on a person's back

សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

 អំពីវីរុស MPV

តើវីរុស MPV រីករាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច?

ការឆ្លងវីរុស MPV តម្រូវឱ្យ មានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញា។ អន្តរកម្មខ្លីៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់រាងកាយ និងអន្តរកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារសមស្រប មិនមានហានិភ័យខ្ពស់នោះទេ។

វីរុស MPV អាចចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សដោយ៖

 • ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្បែក ឬវត្ថុរាវក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានវីរុស (រួមទាំងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ)។
 • ប៉ះពាល់ជាមួយវត្ថុដែលមានវីរុស (ដូចជាពូក ឬសម្លៀកបំពាក់)។
 • តំណក់ទឹកតូចៗផ្ទុកក្នុងខ្យល់អំឡុងពេលទំនាក់ទំនង​ទល់មុខ​គ្នា​ផ្ទាល់ និងយូរ។

អ្នក​ដែល​មាន​ករណី​ឆ្លងវីរុស MPV ដែលបានបញ្ជាក់ហើយ អាចចម្លង​អ្នកដទៃបាន​ភ្លាមៗពេលដែល​ពួកគេ​ចេញ​​រោគ​សញ្ញា ហើយ​បន្ត​ឆ្លង​រហូត​ដល់​ក្រមរ​ធ្លាក់ចេញពីកន្ទួល។ អ្នកដែលមានវីរុស MPV គួរតែនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដ៏ទៃ រហូតទាល់តែ​ក្រមរធ្លាក់ចេញពី​កន្ទួល​លើស្បែក។

មនុស្សក៏អាចឆ្លងវីរុស MPV ដោយការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វដែលមានវីរុសផងដែរ។

តើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

វីរុស MPV អាចបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញាជាច្រើនរួមមាន ក្តៅខ្លួន ឈឺក្បាល ហើមកូនកណ្តុរ ដោយកន្ទួលដែលអាចលេចឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើរាងកាយ។ អ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនមានរោគសញ្ញាណាមួយមុនពេលចាប់ផ្តើមកន្ទួលនោះទេ នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន អ្នកឆ្លងជាច្រើនមានដំបៅនៅលើប្រដាប់ភេទ ឬនៅតំបន់រន្ធគូថ។ អ្នកខ្លះមុនដំបូងអាចមានការឈឺចាប់នៅក្នុងតំបន់រន្ធគូថ ដោយមាន ឬគ្មានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាគ្រុនក្តៅ និងឈឺក្បាលឡើយ។

ជាធម្មតា កន្ទួលនឹងប្រែទៅជាដុំពក ដែលបន្ទាប់មកពោរពេញដោយសារធាតុរាវ។ ​នៅ​ទី​បំផុត កន្ទួល​រមាស់ចេញអស់ទៅ ហើយ​ស្នាមក្រមរ​ក៏​ជ្រុះ។ ជាធម្មតា កន្ទួលនេះភាគច្រើនមាននៅលើមុខ ដៃ ជើង និងដើមដៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងវីរុសក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ កន្ទួលអាចកើតមានតែលើប្រដាប់ភេទ ឬតំបន់រន្ធគូថប៉ុណ្ណោះ។

រយៈពេលវីរុសសម្ងំក្នុងខ្លួន (ពេលវេលាពីការប៉ះពាល់ទៅពេល​ចាប់ផ្តើមនៃរោគសញ្ញា) ចំពោះវីរុស MPV ជាធម្មតាពី 7-14 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែអាចមានចាប់ពី 5-21 ថ្ងៃ។

មនុស្សភាគច្រើនជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 2-4 សប្តាហ៍ ទោះបីជាដំបៅអាចបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមក៏ដោយ។ ជំងឺនេះអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែល​មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយ កុមារ និងអ្នកមានផ្ទៃពោះ។

អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាវីរុស MPV គួរតែទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋម ឬគ្លីនិករបស់ពួកគេ។ មុនពេលទៅជួប ពួកគេគួរតែប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ឬគ្លីនិកថាពួកគេអាចជាមានវីរុស MPV ហើយប្រាប់ពួកគេថាតើពួកគេទើបតែមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានកន្ទួលស្រដៀងគ្នា ឬអ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានវីរុស MPV ដែរឬទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

តើនរណា​មានហានិភ័យនឹងវីរុសនេះ?

នរណាក៏អាចឆ្លងវីរុស MPV បានដែរ ប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់។ វីរុស MPV បានរីករាលដាលជាចម្បងតាមរយៈការប៉ះពាល់ (ស្បែកទៅស្បែក)។ វីរុសនេះក៏អាចឆ្លងតាមរយៈតំណក់ទឹកតូចៗផ្ទុកក្នុងខ្យល់អំឡុងពេលនៅទល់មុខគ្នាយូរ ប៉ុន្តែមិនរីករាលដាលតាមខ្យល់ក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយនោះទេ។ អន្តរកម្មខ្លីៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់រាងកាយ និងអន្តរកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារសមស្រប ជាធម្មតាអាចមានហានិភ័យទាប។

អ្នក​ណា​ដែល​សកម្ម​ខាង​ផ្លូវ​ភេទ គឺ​មាន​ហានិភ័យ ហើយ​ហានិភ័យ​នឹង​កើន​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​ដៃគូ​ផ្លូវ​ភេទ​កាន់​តែ​ច្រើន។

កត្តាហានិភ័យផ្សេងទៀត(ជាភាសាអង់គ្លេស) អាចរួមបញ្ចូលការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលវីរុស MPV កំពុងរីករាលដាល ការប៉ះពាល់ដែល​មិនមែនជា​ការ​រួមភេទជាមួយអ្នកដែលមានវីរុស ឬ​ការ​ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយសត្វឈឺ។ ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃពីវីរុស MPV ឬជំងឺឆ្លងផ្លូវភេទ DOH សូមណែនាំ៖

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យវីរុស MPV ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington?

ការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលគឺអាចធ្វើទៅបាន។ វីរុស MPV ភាគច្រើនរីករាលដាលតាមរយៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីស្បែកទៅស្បែក ហើយទំនងជាមិនសូវរីករាលដាលតាមខ្យល់ទេ។

 • យើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ហើយយើងត្រូវប្រាកដថាយើងការពារការចម្លងទៅកាន់សត្វចិញ្ចឹម និងសត្វព្រៃ។
 • សុខភាពសាធារណៈនឹងជួយគ្រប់គ្រងជំងឺនេះដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណករណីឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន និងជួយអ្នកដែលមានមេរោគដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។
 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងវីរុស MPV និងអ្នកដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់បំផុតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់មួយទៀត។

បុគ្គលម្នាក់ៗអាចជួយគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតដោយធ្វើតាមការណែនាំអំពីការការពារនៅលើគេហទំព័រនេះ (ជាភាសាអង់គ្លេស) និងការចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកបង្ហាញថាការការពារនេះត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នក។ 

តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ប៉ះពាល់​នឹងវីរុស MPV?

ប្រសិនបើអ្នកបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលបានបញ្ជាក់ ឬប្រហែលជាមានវីរុស MPV នោះការចាក់វ៉ាក់សាំង ភ្លាមៗអាចការពារការឆ្លងមេរោគបាន។ ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់អាចរួមមានការនៅជាមួយគ្នាជាច្រើនម៉ោង ការឱប ការថ្នាក់ថ្នម ការថើប ឬគេងលើគ្រែ ឬស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រួមគ្នា។

ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក (ជាភាសាអង់គ្លេស) សម្រាប់ព័ត៌មាន ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នក​បានប៉ះពាល់វីរុស។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។(ជាភាសាអង់គ្លេស)

តើមនុស្សគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើពួកគេគិតថាពួកគេមានវីរុស MPV ឬធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានវីរុស MPV?

ប្រសិនបើអ្នកមានកន្ទួលថ្មី ឬមិនអាចពន្យល់បាន ហើយគិតថាអ្នកប្រហែលជាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងស្បែកជាមួយអ្នកដែលអាចមានវីរុស MPV ក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក ឬគ្លីនិកក្នុងតំបន់ដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកគួរធ្វើតេស្តឬអត់ ឬទទួលថ្នាំបង្ការ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។(ជាភាសាអង់គ្លេស)

អ្នកអាចចម្លងវីរុស MPV ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមមានរោគសញ្ញា រហូតដល់កន្ទួលបានជាសះស្បើយពេញលេញ ដែលអាចចំណាយពេលពីពីរទៅបួនសប្តាហ៍។ ដើម្បី​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​ឆ្លង​វីរុស៖

 • ស្ថិនៅឱ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ និងសត្វ(ជាភាសាអង់គ្លេស) (ថនិកសត្វ)។
 • ដាក់​កំហិតគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬភ្ញៀវផ្សេងទៀតចំពោះ​អ្នកដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ឱ្យនៅ​ក្នុងផ្ទះ។
 • ពាក់​ម៉ាស​ពេទ្យ​ឱ្យបានជិតល្អ​ពេល​មានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​នៅក្នុង​ផ្ទះ។
 • កុំឱ្យអ្នកដទៃប៉ះស្បែករបស់អ្នក ជាពិសេសកន្លែងណាដែលមានកន្ទួល។ បើអាចពាក់ស្រោមដៃដែលអាចបោះចោលបាន ប្រសិនបើអ្នកមានដំបៅនៅលើដៃ ហើយរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃ។
 • សម្រាកនៅផ្ទះ លើកលែងតែការថែទាំសុខភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមានការណាត់ជួបពេទ្យ សូមទូរសព្ទទៅការិយាល័យមុនពេលអ្នកចូលទៅ ដើម្បីពិនិត្យ​មើលថាតើពួកគេមាននីតិវិធីពិសេសណាមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមដែរឬយ៉ាងណា។
 • បិទបាំងដំបៅឱ្យជិត ហើយ​នៅដាច់ពីគ្នារហូតទាល់តែកន្ទួលបាត់ ហើយ​ក្រមរ​ទាំងអស់របេះធ្លាក់អស់ទៅ ហើយស្បែកខាងក្រោមបានជាសះស្បើយ។
 • កុំប្រើពូក កន្សែង ចាន ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចូលគ្នា។
 • លាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក ឬប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុល ជាពិសេសមុនពេលញ៉ាំអាហារ ឬប៉ះមុខរបស់អ្នក និងក្រោយពេលប្រើបន្ទប់ទឹក។
 • បោកគក់ និងលាងចានដោយខ្លួនឯង។
 • សម្អាតជាប្រចាំ និងសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃវត្ថុ និងរបស់របរដែលប៉ះពាល់ញឹកញាប់។
 • ត្រូវមាននរណាម្នាក់ផ្សេង​មើលថែសត្វ (ថនិកសត្វ) ដូចជាសត្វចិញ្ចឹម និងបសុសត្វ។
 • ជៀសវាងការប្រើកញ្ចក់ស្រោប​កែវភ្នែក​ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគដោយ​អចេតនាដល់ភ្នែក។
 • ជៀសវាង​ការ​កោរ​រោម​លើ​កន្លែង​ដែល​មាន​កន្ទួល​លើ​ខ្លួន​ប្រាណរបស់អ្នក។
 • កុំធ្វើដំណើរបែបពាណិជ្ជកម្ម (យន្តហោះ ឡានក្រុង រថភ្លើង/ផ្លូវរថភ្លើងធន់ស្រាល តាក់ស៊ី សេវាជិះរថយន្ត​រួម​គ្នា)។
 • កុំថើប ឱប ថ្នាក់ថ្នម ដេក ឬរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ។

ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងវីរុស MPV ហើយមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬអ្នកទំនងជាឈឺខ្លាំង អ្នកអាចត្រូវការការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងវីរុស។ (ជាភាសាអង់គ្លេស) សូមឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកទូរសព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ (ជាភាសាអង់គ្លេស) របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាន។

ប្រសិនបើអ្នកចេញរោគសញ្ញានៃវីរុស MPV រួចហើយ​នោះ យើងមិនណែនាំឱ្យ​ចាក់វ៉ាក់សាំង MPV នោះទេ។ សួរអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងវីរុស។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។(ជាភាសាអង់គ្លេស)

តើអ្វីបណ្តាលឱ្យមានវីរុស MPV? តើវីរុសនេះឆ្លងទៅដល់មនុស្សដោយរបៀបណា?

វីរុស MPV ត្រូវបានគេរកឃើញនៅឆ្នាំ 1958 នៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដូចជំងឺអុតស្វាយបានកើតឡើងក្នុងតំបន់​រស់​នៅរបស់​ហ្វូង​សត្វស្វា ជាកន្លែង​ដែលត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ។ ករណីឆ្លងមកមនុស្សដំបូងត្រូវបានកត់ត្រានៅឆ្នាំ 1970។

ទោះបី​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា "​ជំងឺ​អុតស្វា​" ក៏​ដោយ ក៏​ប្រភព​នៃ​ជំងឺ​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សត្វកកេរពីអាហ្វ្រិក និងថនិកសត្វដែលមិនមែនជាមនុស្ស (ដូចជាស្វា) អាចផ្ទុកវីរុស និងឆ្លងដល់មនុស្ស។

ឥឡូវនេះ យើងកំពុងឃើញករណីឆ្លងវីរុស MPV ជាច្រើនដោយសារហេតុផលមួយចំនួន។

 • មូលហេតុចំបងគឺថា យើងលែងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតស្វាយទៀតហើយ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយក៏បានការពារមនុស្សប្រឆាំងនឹង MPV ផងដែរ។ 
 • ករណីឆ្លងវីរុស MPV មួយចំនួនកាលពីអតីតកាលប្រហែលជាត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវថាជាជំងឺអុតស្វាយ ដូច្នេះយើងឃើញករណីកាន់តែច្រើនឥឡូវនេះ មួយ​ផ្នែក​ដោយសារ​ការធ្វើតេស្តត្រឹម​ត្រូវជាង​មុន។ 
 • នៅទូទាំងពិភពលោក ករណីឆ្លងវីរុស MPV សម័យទំនើប ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ ឬការប៉ះពាល់នឹងសត្វដែលនាំចូល ជាការអនុវត្តដែល​ជារឿង​ធម្មតា​ជាង​កាលពីអតីតកាល។
តើសត្វ ជាពិសេសសត្វចិញ្ចឹមអាចឆ្លងវីរុស MPV ដែរឬទេ?

ថនិកសត្វក៏អាចឆ្លងវីរុស MPV បានដែរ។ នេះជាវិធី បង្ការការរីករាលដាលវីរុសដល់សត្វ។ (ជា​ភាសាអង់គ្លេស)

តើវីរុស MPV មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរទេ?

ការឆ្លងវីរុស MPV ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ 2022 គឺជាសំណាងល្អកម្រនឹង ស្លាប់។

អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយ កុមារអាយុក្រោម 8 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានប្រវត្តិកើតជំងឺត្រអក និងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូនអាចងាយនឹងឈឺធ្ងន់ ឬស្លាប់។

ខណៈពេលដែលវីរុស MPV កម្រធ្វើ​ឱ្យ​ស្លាប់ រោគសញ្ញាអាចឈឺចាប់ខ្លាំង ហើយមនុស្សអាចមានស្លាកស្នាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបណ្តាលមកពីកន្ទួល។

នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារវីរុស MPV នោះទេ បើទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនតូចបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានវីរុស MPV តើអ្នកត្រូវការនៅផ្ទះ ឬទៅមន្ទីរពេទ្យទេ?

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកមានវីរុស MPV សូមដាក់ខ្លួនអ្នកឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដទៃនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ប្រសិនបើមាន ហើយពិភាក្សាភ្លាមៗជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ សាកសួរថាតើអ្នកត្រូវការទៅការិយាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬមន្ទីរពេទ្យដែរឬទេ។ ជាការល្អសូមហៅទូរសព្ទភ្លាមៗ បើអ្នកគិតថាអ្នកមានរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះ ពីព្រោះការព្យាបាលប្រឆាំងវីរុសអាចមានសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើអ្នកបានប៉ះពាល់ហើយមិនទាន់មានរោគសញ្ញានៅឡើយ អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

តើក្រុមណាខ្លះដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរជាង?

អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយ កុមារអាយុក្រោម 8 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានប្រវត្តិកើតជំងឺត្រអក និងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ អាចងាយនឹងឈឺធ្ងន់ ឬស្លាប់។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយកាលពីមុន អ្នកអាចមានហានិភ័យទាបចំពោះវីរុស MPV។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាក់សាំងនេះប្រហែលជាមិនពេញមួយជីវិតទេ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះវីរុស MPV ឆ្នាំ 2003 និងអំឡុងពេលការផ្ទុះវីរុស MPV នាពេលបច្ចុប្បន្ន មនុស្សមួយចំនួនដែលបានឆ្លងវីរុស MPV ពីមុនត្រូវបានគេចាក់ថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺអុតស្វាយជាច្រើនទសវត្សរ៍មុន។

ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស MPV នេះ វ៉ាក់សាំង និងវិធានការវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលថ្នាំបង្ការពីជំងឺអុតស្វាយពីមុន។

តើអ្វីជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃកន្ទួលរបស់វីរុស MPV?

ដំបៅ(ដុំពក) វីរុស MPV ច្រើនតែមានលក្ខណៈយារ ដែលមានចំណុចមុខ​នៅលើដំបៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកន្ទួលថ្មី ឬមិនអាចពន្យល់បាន ហើយគិតថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងស្បែកជាមួយអ្នកដែលអាចមានវីរុស MPV ក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នកដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកគួរធ្វើតេស្តឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

Monkeypox lesions
 
Images of monkeypox lesions

 

ការធ្វើតេស្ត

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើតេស្តដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាវីរុស MPV ឬបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានវីរុសអុតស្វាក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃចុងក្រោយ សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកគួរធ្វើតេស្តឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ(ជាភាសាអង់គ្លេស)

រដ្ឋ Washington មិនខ្វះខាតសមត្ថភាពក្នុង​ការ​ធ្វើតេស្តវីរុស MPV នោះទេ។ Washington State Public Health Laboratory (PHL, មន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ Washington) អាចធ្វើតេស្តរាល់ករណីសង្ស័យដែលអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងបានរាយការណ៍ទៅមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ មន្ទីរពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មឥឡូវនេះអាចធ្វើតេស្តរកវីរុស MPV បាន។

តើគ្រូពេទ្យ និងអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀតអាចបង្គាប់​បញ្ជាឱ្យធ្វើតេស្តវីរុស MPV នៅ Washington បានទេ?

បាទ/ចាស។ នេះជារបៀបដែលការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្នដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើង៖

 • អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាវីរុស MPV (រួមទាំងកន្ទួលលើផ្នែកមួយ ឬច្រើននៃរាងកាយ) គួរតែទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាសង្ស័យថាមានវីរុស MPV ពួកគេនឹងយកសំណាកពី​កន្ទួលដើម្បីធ្វើ​តេស្ត។ អ្នកផ្តល់សេវាអាចធ្វើតេស្តសម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយ ហើយប្រហែលជាត្រូវយកសំណាកផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស)
 • សំឡីយក​សំណាក (ដំបៅ) ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើតេស្ត។ គេអាចយកសំណាកទៅកាន់ Washington State PHL ឬទៅមន្ទីរពិសោធន៍ព្យាបាលផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់។
 • ប្រសិនបើសំណាកធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន រដ្ឋ ឬយុត្តាធិការសុខភាពក្នុងតំបន់នឹងទាក់ទងអ្នកជំងឺ។ សុខភាពសាធារណៈនឹងណែនាំថាតើត្រូវចាត់វិធានការបែបណា រួមទាំងប្រសិនបើអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬប្រសិនបើត្រូវការថ្នាំប្រឆាំងវីរុស។ ពួកគេក៏នឹងសួរសំណួរដើម្បីមើលថាតើនរណាម្នាក់ដែលអ្នកជំងឺប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំង ការធ្វើតេស្ត ឬការព្យាបាលបានដែរ។
តើ​មាន​ការ​ខ្វះខាត​ក្នុងការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​ដែល​មានដែរឬទេ?

មិនមានការខ្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈតេស្តនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នោះទេ។

ការធ្វើតេស្តវីរុស MPV ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Washington State Public Health Laboratories និងមន្ទីរពិសោធន៍គ្លីនិកជាក់លាក់។

តើ​យើង​កំពុង​រាប់​ករណីឆ្លង​មិន​គ្រប់​ចំនួនដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​មែនទេ?

អាចទំនងថាអ្នកមួយចំនួនមានវីរុស MPV ដោយ​មិន​ត្រូ​វបានគេរាប់។ ករណីឆ្លងប្រហែលជាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងជុំវិញពិភពលោក ដោយសារតែការបង្ហាញបែប​គ្លីនិក​មិនធម្មតា​នៃការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មិនមែនដោយសារតែកង្វះការធ្វើតេស្តនៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។

ការបង្ហាញបែបគ្លីនិកមិនធម្មតារួមមានរោគសញ្ញាខុសពីអ្វីដែលអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ដបានឃើញនៅក្នុងករណីមុន រួមទាំងកន្ទួលលើផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ និងការឆ្លងតាមរយៈទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ ដែលមិនមែនជារឿងធម្មតាមុនពេលមានការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សម្រាប់ចំនួនឆ្លងបច្ចុប្បន្នសូមមើល៖ ការរាប់ទីតាំង និងករណីឆ្លងនៅអាមេរិក​ឆ្នាំ 2022 | វីរុសអុតស្វា | ជំងឺអុត | CDC(ជាភាសាអង់គ្លេស)

 

ការព្យាបាល

តើការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានវីរុស MPV ជាអ្វី?

មនុស្សភាគច្រើនជាសះស្បើយដោយគ្មានការព្យាបាល។ ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគមានផ្តល់ជូនដើម្បីព្យាបាលវីរុស MPV ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញាមិនទាន់កើតឡើងទេនោះ ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយការប៉ះពាល់អាចជាជម្រើសមួយ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយការប៉ះពាល់អាចកាត់បន្ថយរោគសញ្ញា ឬការពាររោគសញ្ញា។

តើនរណាគួរទទួលបានការព្យាបាល?

នរណាម្នាក់ដែលមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ការឆ្លងរាលដាល ហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬការឆ្លងមេរោគភ្នែក គួរតែសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេអំពីការព្យាបាល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរកនៅ ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស) អ្នកដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងររួមមាន៖

 • អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ។
 • កុមារអាយុក្រោម 8 ឆ្នាំ។
 • អ្នកដែលមានប្រវត្តិជំងឺត្រអក។ 
 • អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូន។

ការព្យាបាលអាចចាប់ផ្តើមមុនពេលធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើមានការសង្ស័យខ្ពស់ថាមានវីរុស MPV ហើយមានការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរ ឬហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរ។ មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចជួយកំណត់ទីតាំងថ្នាំប្រឆាំងមេរោគបាន។

វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស MPV

ចុះវ៉ាក់សាំងវិញ?

ដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុស MPV មជ្ឈមណ្ឌល Centers for Disease Control and Prevention (CDC) បានប្រកាសពីផែនការដើម្បីចែកចាយ​ចំនួនមានកំណត់នៃវ៉ាក់សាំងដែលមានឈ្មោះថា JYNNEOS នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំងទៅកាន់រដ្ឋ Washington ផងដែរ។ ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះមានកម្រិតខ្លាំង ទីក្រុង Washington បានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួនតិចតួចណាស់មកទល់ពេលនេះ។

ក្រសួង Washington State Department of Health កំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់អាទិភាពដល់​ដូសដំបូង ដើម្បីធានាបាននូវការចែកចាយថ្នាំបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ ដើម្បីប្រាកដថាវ៉ាក់សាំងទទួលបានដោយ​មនុស្សដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លង យើងកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូ Tribal មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន និងដៃគូសហគមន៍ ដើម្បីទៅដល់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ និងធានាឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានដោយសមធម៌។ នេះមានន័យថា វ៉ាក់សាំងដំបូងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ ឬអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់នឹងវីរុស MPV។ 

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកធ្លាប់បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានវីរុស MPV នាពេលថ្មីៗនេះ ហើយត្រូវការវ៉ាក់សាំង សូមទាក់ទងទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នក ផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។(ជាភាសាអង់គ្លេស)

នៅថ្ងៃទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាលចំណីអាហារ​និង​ឱសថ) បាន ផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ JYNNEOS (ជាភាសាអង់គ្លេស) វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យ កុមារអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ។ JYNNEOS ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​រួច​ហើយ​ក្នុង​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

តើវ៉ាក់សាំងធ្វើអ្វីខ្លះ?

សម្រាប់អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ថ្មីៗជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុស MPV វ៉ាក់សាំងអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការវិវត្តទៅជាការឆ្លងវីរុស MPV បាន។ ការពិចារណាអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសអុតស្វា | វីរុសអុតស្វា | វីរុស Poxvirus | CDC(ជាភាសាអង់គ្លេស)

បច្ចុប្បន្ននេះ វ៉ាក់សាំងដែលមានអាជ្ញាបណ្ណចំនួនពីរគឺ JYNNEOS (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Imvamune ឬ Imvanex) និង ACAM2000 មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីការពារជំងឺអុតស្វាយ (ដែលជាប្រភេទវីរុស orthopox)។

 • ទាំងពីរជួយការពារមនុស្សពីវីរុស MPV ដែលជាវីរុស orthopox ផងដែរ។ JYNNEOS ក៏ទទួលបានអាជ្ញា បណ្ណជាពិសេសដើម្បីការពារវីរុស MPV ផងដែរ។
 • វ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចរកបានពី US Strategic National Stockpile (SNS, ស្តុកជាតិជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក) បានដែរ។
 • ទាំង JYNNEOS និង ACAM2000 អាចត្រូវបានប្រើមុន និងក្រោយពេលប៉ះពាល់ជាមួយវីរុស MPV នៅក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែលផ្ទុះជំងឺនេះឡើង។
 • បច្ចុប្បន្ននេះ DOH មិនផ្តល់ជូន ACAM2000 ដោយសារតែហានិភ័យខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់។
 • នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បច្ចុប្បន្ននេះមានការផ្គត់ផ្គង់ JYNNEOS មានកំណត់ ទោះបីជាមានការរំពឹងទុកច្រើនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ និងខែខាងមុខនេះក៏ដោយ។
 • មានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នៃ ACAM2000។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាក់សាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាង ហើយមិនគួរប្រើចំពោះអ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពមួយចំនួន រួមទាំងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ ស្ថានភាពស្បែកដូចជាជំងឺរលាកស្បែក/ជំងឺត្រអក ឬមានផ្ទៃពោះ។
 • ប្រសិនបើអ្នកទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការវីរុស MPV អ្នកនៅតែគួរអនុវត្តវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយ ដូចជាការមិនប៉ះពាល់ស្បែកទៅស្បែកជាមួយអ្នកដែលមានវីរុស MPV។ អ្នកមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញទេរហូតដល់ពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់លើកទីពីរនៃ JYNNEOS ហើយវ៉ាក់សាំងប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេ។ មិន​ទាន់​មាន​ទិន្នន័យ​ណា​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ទាំងនេះ​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្ទុះ​ឡើងនៃជំងឺ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ទេ។
តើអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះ?

ភាគច្រើននៃកម្រិតដូសថ្នាំដែលអាចរកបាននៅពេលនេះ នឹងត្រូវប្រើដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការដល់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៃករណីឆ្លងវីរុស MPV ដែលបានបញ្ជាក់ និងទំនង ហើយអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់នឹងវីរុស MPV នាពេលថ្មីៗនេះ។

ចំនួនមានកំណត់នៃដូសនឹងត្រូវបានផ្តល់ជាថ្នាំបង្ការមុនការប៉ះពាល់ទៅនឹងកម្មករមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រងសំណាកវីរុស MPV ដោយផ្ទាល់។

ដោយសារវ៉ាក់សាំងបន្ថែមត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋ Washington យើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកាន់តែច្រើន រួមទាំងក្រុមអ្នកដែលមិនទាន់បានប៉ះពាល់នឹងវីរុស MPV ប៉ុន្តែអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប៉ះ  ពាល់។

បច្ចុប្បន្ននេះ វ៉ាក់សាំង JYNNEOS មិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់សាធារណជនទូទៅទេ។

តើ​អ្នក​ណា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​អ្នកបានប៉ះពាល់វីរុសផ្ទាល់?

អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែល៖

 • មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលមានកន្ទួលដែលមើលទៅដូចជាវីរុស MPV ឬអ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានវីរុស MPV ដែលបានបញ្ជាក់ ឬប្រហែលជាមាន។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការប៉ះពាល់ស្និតដែលមានសម្លៀកបំពាក់ ពូក កន្សែងជាដើម ដែលប្រើដោយអ្នកដែលមានវីរុស MPV។
 • ធ្លាប់ប៉ះស្បែកទៅនឹងស្បែកជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុង​ការជួបជុំក្នុង​សង្គម ដែលមានសកម្មភាពវីរុស MPV
 • មានទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វព្រៃដែលស្លាប់ ឬរស់ ឬសត្វចិញ្ចឹមកម្រ និងអសកម្មដែលមានតែនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក ឬបានប្រើផលិតផលដែលមានប្រភពមកពីសត្វទាំងនោះ (ឧ. សាច់ក្នុងការប្រមាញ់ ក្រែមលាបស្បែក ម្សៅ។ល។)
តើវ៉ាក់សាំងចំនួនប៉ុន្មានដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបែងចែកឱ្យរដ្ឋ Washington?

រដ្ឋ Washington ទទួលបាន​ការបែងចែកវ៉ាក់សាំង JYNNEOS ពីរដូស​រាប់ពាន់​។

 • ក្នុងចំណោមការបែងចែកនោះ វ៉ាក់សាំង​ភាគច្រើនត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់យុត្តាធិការជាមួយនឹងករណីដែលគេដឹង និងអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់។
 • រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបែងចែកវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមានទៀត។
 • ជាមួយនឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្នមានកំណត់នៅក្នុងទីក្រុង Washington ហើយដោយសារតែសាធារណៈជនទូទៅមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យ​ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ មិនមានគម្រោងរៀបចំគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេ ហើយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពភាគច្រើនមិនទាន់មានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ។
 • គេមិនដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មាននៅទីបំផុតរដ្ឋ Washington នឹងទទួលបានសម្រាប់ដំណាក់កាលទី 3 នៃផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើយ។ (ជា​ភាសាអង់គ្លេស)
 •  ទីក្រុង Washington មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៃករណីឆ្លងវីរុស MPV ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ និងប្រហែលជាមាន ហើយប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់នឹងវីរុស MPV នាពេលថ្មីៗនេះ។
តើខ្ញុំអាចទទួលថ្នាំបង្ការនៅឯណា?

អ្នកដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៃករណីឆ្លងដែលគេស្គាល់ អាចទទួលថ្នាំបង្ការតាមអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកំពុងធ្វើការជាមួយ មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង។

វ៉ាក់សាំង JYNNEOS គឺជាស៊េរីវ៉ាក់សាំងពីរដូសជាមួយនឹងការចាក់លើកទីមួយ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ ហើយការចាក់លើកទីពីរ ដែលត្រូវ​ផ្តល់ឱ្យ 28 ថ្ងៃក្រោយ។ អ្នក​គួរ​តែ​ទទួល​ថ្នាំ​ដូសទី​ពីរ​ពី​កន្លែង​ដូច​គ្នា​នឹង​ថ្នាំ​ដូសដំបូង​របស់​អ្នក។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​បាន​ទទួលវ៉ាក់សាំង​យ៉ាង​ពេញលេញ​ពីរ​សប្តាហ៍​បន្ទាប់​ពី​ចាក់​លើក​ទី​ពីរ។ ទោះបីជាត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញក៏ដោយ អ្នកគួរតែបន្តការអនុវត្តសុវត្ថិភាព និងការការពារផ្សេងទៀត ដូចជាការមិនប៉ះពាល់ស្បែកអ្នកដែលមានកន្ទួល ឬមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ ឬប្រហែលជាមាននៃវីរុស MPV។ ដោយសារតែកង្វះវ៉ាក់សាំង ការចាក់លើកទីពីរ អាចនឹងត្រូវពន្យារពេលសម្រាប់ប្រជាជនមួយ  ចំនួន។

តើអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពគួរចាក់វ៉ាក់សាំងទេ?

អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមិនធ្វើតេស្ដរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វីរុស MPV មិនត្រូវបានណែនាំឱ្យ​ទទួលវ៉ាក់សាំងទេ។

តើនឹងមានកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំទេ?

បើគ្មានការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមពី CDC ឬការណែនាំទូលំទូលាយសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទេ រដ្ឋ Washington មិនមានផែនការរៀបចំគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយ។

តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុស MPV ដែរឬទេ?

ទេ វ៉ាក់សាំងដំណើរការខុសគ្នាអាស្រ័យលើវីរុសដែលពួកគេកំពុងកំណត់គោលដៅ។ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្លាប់ដោយសារ COVID-19។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនការពារជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺផ្តាសាយ ឬវីរុស MPV ទេ។ មានតែការវ៉ាក់សាំងវីរុស MPV និងជំងឺអុតស្វាយដែលមានអាជ្ញាបណ្ណប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុស MPV។

តើ​មនុស្ស​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ដោយ​គ្មាន​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំងវីរុស MPV ដែរទេ?

មិនមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ ឬតម្រូវការសម្រាប់វ៉ាក់សាំងវីរុស MPV ដើម្បីធ្វើដំណើរនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសជាច្រើនត្រូវការវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរ ដូច្នេះសូមពិនិត្យជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក មុនពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមានវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាទេ សូមស្វែងរក ទីនេះ។ (ជាភាសាអង់គ្លេស)